Nieuwe abri voor de Buurtbus

Nieuwe abri voor de Buurtbus

Ingezonden door Eric Stutterheim / Op 25 november jl. is bij de halte Schoonderbekerweg, richting Barneveld, een abri neergezet. De reden dat er aan de andere kant geen halte geplaatst is, is dat daar in de regel alleen passagiers uitstappen. De naam die aan de zijkant van de abri staat (De Glind) is onjuist. Het is afwachten wanneer dit veranderd wordt. Het is helaas ook nog niet bekend wanneer de buurtbus weer gaat rijden.

Via de website www.buurtbus511.nl en Facebook wordt dit bekend gemaakt.

Kerst trekt dit jaar aan ons voorbij

Kerst trekt dit jaar aan ons voorbij

Ingezonden door Mieke Groen / Op Kerstavond, donderdag 24 december, brengen we het nieuws van Kerst op een bijzondere manier rond in De Glind. Onder het mom: “Kerst gaat dit jaar aan ons voorbij”. Een stoet met figuren (mensen en dieren) uit het kerstverhaal zal vanaf 19:00 uur door het dorp trekken. Ze zullen worden begeleid met muziek (mogelijk live van DWS). Onderweg wordt het verhaal verteld en delen we ‘beschuit met muisjes’ uit. Daarbij zit een kaartje met het nieuws van Kerst. En voor wie deze nog niet heeft ontvangen, is er ook een Kerstkrant.
Volg de info op www.dorpskerkdeglind.nl en via Facebook.

Peuteropvang in De Glind

Peuteropvang in De Glind

Stichting De Drieslag is van plan om in het voorjaar van 2021 bij de Prinses Beatrixschool te starten met peuteropvang. Vindt u het fijn als uw kind in een kleine groep en in een groene omgeving speelt en leert samen met andere kinderen? Dan is de peuteropvang in De Glind een goede keus!

We werken vanuit een protestants-christelijke identiteit en bouwen aan een vertrouwde omgeving waarin kinderen ontdekken dat ze waardevol en kostbaar zijn in Gods ogen. Uniek door de gaven en talenten die ze van Hem hebben ontvangen. Respect voor elkaar, hulp bieden aan anderen, eerlijkheid en openheid zijn belangrijke pijlers.
Ook willen we de kinderen optimaal voorbereiden op de basisschool. We werken volgens de laatste opvoedkundige-, ontwikkelings- en psychologische principes om de groei en ontwikkeling in goede banen te leiden. Groei die uniek is, want elk kind is anders!

Heeft u belangstelling? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met Marja Moggré (di. wo. do.) of Albert Strijker (di. do.). Dit kan telefonisch via nr. 0342-451458 of per mail: marja@pbsdeglind.nl of directie@pbsdeglind.nl.
In januari wordt bekeken of er genoeg belangstelling is om de peuteropvang te starten.

UItbreiding J.H. Donnerschool

UItbreiding J.H. Donnerschool

Ingezonden door Jan Hofman / Op 11 november jl. vond de online informatiebijeenkomst met betrekking tot de voorgenomen plannen voor uitbreiding van de J.H. Donnerschool plaats.  Aanwezig waren bewoners vanuit De Glind, de Rudolphstichting, architecten van Bureau Bos, een deel van de raad van toezicht en het managementteam van de school.

Ontwerp
Architecte Elianne Reijers verzorgde een boeiende presentatie van de uitbreidingsplannen. Uitbreiding is noodzakelijk omdat het aantal leerlingen de laatste jaren is toegenomen. Deze leerlingen zitten nu al in de school, maar dit is ten kosten gegaan van andere ruimtes. De school heeft afgelopen jaren een belangrijke kwaliteitsontwikkeling door gemaakt en dat maakt dat ook de eisen aan lesruimtes veranderd zijn. Het diplomagericht onderwijs vraagt bijvoorbeeld verbeterde vaklokalen. Maar ook wil de school leerlingen leren samen en zelfstandig te werken. Hiervoor zijn meer werkplekken nodig. Vanuit de schoolteams is nagedacht wat nodig is. De architect heeft dat vertaald naar een aantrekkelijk ontwerp, waarbij de uitbreiding met name aan de achterzijde plaatsvindt.

Verkeer
Bewoners vroegen op de avond aandacht voor de verkeersproblematiek, zoals bijvoorbeeld het parkeren en het veiligheidsaspect voor leerlingen die lopend of op de fiets naar school gaan. Ook werd geconstateerd dat taxi’s nu soms buiten de taxistandplaats leerlingen ophalen, omdat er in de coronatijd soms met grote bussen gereden wordt. Deze punten worden ter uitwerking meegenomen.

Natuur- inclusief
De school heeft een stille wens om het gebouw en de omgeving natuur-inclusief in te richten. Dat kan door het realiseren van nieuwe verblijfplaatsen voor vleermuizen, maar ook voor huismus en gierzwaluw. Onderzoek wijst uit dat de omgeving  zich ook lijkt te lenen voor steenuil. Juist vanuit educatief perspectief is het van belang niet alleen voor leerlingen en medewerkers een veilig thuis te zijn, maar ook voor andere medebewoners van De Glind!

De presentatie-bewonersoverleg-uitbreiding-Donnerschool vindt u hier. Voor vragen of reactie mail naar: hofman@donnerschool.nl.