|  1e helft maart 2018  |  

“Waar een deur dichtgaat, gaat een nieuwe deur open!”

B&B Herberg de Appelgaard

Eind 2013 kochten de jeugdliefdes Dirk (48) en Ineke (44) van Middendorp de oude kippenslachterij aan Postweg 72/1. Voornamelijk voor het mooie woonhuis, maar daarnaast zag het ondernemersechtpaar mogelijkheden om een bedrijf te beginnen. Lees verder

Startbijeenkomst Keurmerk Veilig Ondernemen voor boeren

Startbijeenkomst Keurmerk Veilig Ondernemen voor boeren

De startbijeenkomst voor het buitengebied van Barneveld is op 15 maart gehouden. Het is duidelijk geworden dat de agrarische sector problemen heeft als het gaat om veiligheid en criminaliteit. Lees verder

17 maart: dag van Zorg en Welzijn

17 maart: dag van Zorg en Welzijn

Honderden zorg- en welzijnsorganisaties openen deze week hun deuren om aan Nederland te laten zien hoe het er aan toegaat op de werkvloer. In De Glind is er op 17 maart een open dag. Met de opening van de 1e Glindse tiny house voor jongeren.  Lees verder

Gezocht teamcaptain voetbal

Gezocht teamcaptain voetbal

Het zou leuk zijn als er tijdens het voetbaltoernooi op woensdagmiddag 6 juni ook een team van inwoners van De Glind mee zou doen. Hiervoor wordt een teamcaptain gezocht. Wie zou dit op zich willen nemen? Lees verder

Valleihopper als aanvullend openbaar vervoer

Valleihopper als aanvullend openbaar vervoer

In het dorp rijdt de buurtbus, dit is lijn 511. De buurtbus rijdt van Barneveld, via De Glind, naar Scherpenzeel en weer terug. Wanneer er geen regulier OV is, kan er gebruik gemaakt kan worden van de Valleihopper. Lees verder

Rondom Pasen in de Dorpskerk

Rondom Pasen in de Dorpskerk

Op woensdag 21 maart tussen 14.00 en 16.00 uur gaan we met de kinderen Palmpaasstokken maken in de kerk. Heb je nog een stok (een houten kruis) van vorig jaar, neem ‘m dan mee. Lees verder

Paaswake Dorpskerk: Doe jij mee?

Paaswake Dorpskerk: Doe jij mee?

Jongeren vanaf groep 8 kunnen zich opgeven voor de Paaswake. Doe jij ook mee? De paaswake start op zaterdagavond 31 maart om 20.30 uur bij de Glindster. Lees verder

Samen het Dorpsplan maken

Samen Dorpsplan maken

Op maandag 16 april is de tweede bijeenkomst over het Dorpsplan. Om te inventariseren welke ideeën er leven, worden binnenkort huis aan huis canvasdoeken en schildersmaterialen uitgedeeld zodat iedereen zijn of haar wensen en ideeën over ons dorp op de doeken kwijt kan. Lees verder

Zonne-energie op ‘kleine’ daken in De Glind

Zonne-energie op ‘kleine’ daken in De Glind

Om het besparen van energie en het opwekken van duurzame energie onder bewoners van Jeugddorp De Glind te stimuleren, is de Rudolphstichting samen met de dorpswerkgroep Duurzaam De Glind een actie gestart om in De Glind zoveel mogelijk energie te besparen en zonne-energie op te wekken. Lees verder

Verslag Wijkplatform 26 februari 2018

Verslag Wijkplatform 26 februari 2018

Het Wijkplatform is een openbaar overleg waarin bewoners uit De Glind, diverse organisaties uit De Glind, de politie en de gemeente Barneveld met elkaar kunnen bespreken wat hen bezighoudt. Lees verder

Agenda maart/april

voor alle informatie over onderstaande data klik hier voor de agenda op de website

15 maart    Startbijeenkomst Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)  
17 maart    Open dag jeugddorp De Glind
20 maart    KrijgdeKleertjes geopend
21 maart    Palmpaasstokken maken
21 maart    Artists’ Café
24 maart    Landelijke Opschoondag
28 maart    Artists’ Café
29 maart    Viering Witte Donderdag
30 maart    Viering Goede Vrijdag
31 maart    Paaswake
31 maart    Viering Stille Zaterdag
1 april        Paasviering
6 april        Spelletjesavond in de Wijde Mantel
7 april        Open huis B&B Herberg de Appelgaard
16 april      Bijeenkomst Dorpsplan