Wekelijks terugkerende evenementen
Het rooster van de wekelijkse vrijetijdsactiviteiten vind u hier.

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit event is voorbij.

Wijkplatform

17 juni 2019 · 19:30 ---21:00

Ingezonden door de Belangenvereniging / Op 17 juni ‘s avonds om 19.30 uur wordt het tweede wijkplatform van 2019 gehouden in de J.H. Donnerschool.
Deze bijeenkomst is voor iedere inwoner van De Glind toegankelijk. U bent welkom.

De eerder aangekondigde ondertekening Intentieverklaring is door het College van B & W van Barneveld dvoor de tweede maal uitgesteld.

Hiermee kan kan subsidie worden aangevraagd bij de Provincie om een plan te maken voor De Glind gasloos. Alle inwoners van De Glind zijn ook hierbij welkom. Het voorbehoud wordt veroorzaakt doordat het pas op dinsdag 11 juni besluit of de Intentieverklaring kan worden ondertekend en de daaraan gekoppelde gelden kunnen worden vrijgegeven. Mocht dit onverhoopt niet gebeuren, dan begint de bijeenkomst gewoon om 19.30 uur.

De tekst van deze Intentieverklaring, die zoals afgesproken alleen geldt voor de dorpskern en niet voor het buitengebied van De Glind, luidt als volgt:

Intentieverklaring van de Belangenvereniging, instellingen, overheden, ondernemers en overige betrokkenen in De Glind
Partijen spreken de intentie uit samen te werken aan het aardgasvrij maken van De Glind in samenspraak met bewoners en betrokken instanties. Daarbij gaan zij uit van de volgende principes:

1. De stappen waarlangs en met wie de keuzes voor een aardgasvrij De Glind worden gemaakt en uitgevoerd, worden gezamenlijk bepaald;De eerder aangekondigde ondertekening Intentieverklaring is door het College van B & W van Barneveld dvoor de tweede maal uitgesteld.
2. Het proces Wijk van de toekomst sluit aan bij het dorpsplan De Glind, de Green Deal die momenteel wordt opgesteld, en de op te stellen warmtevisie van de gemeente Barneveld;
3. Ieder draagt vanuit eigen deskundigheid en naar eigen vermogen bij aan het proces en de uitvoering;
4. Woning- en gebouweigenaren behouden keuzevrijheid in de wijze waarop zij hun woning in de toekomst zonder aardgas willen verwarmen. Wijk van de Toekomst vormt de basis om daarover de komende periode met elkaar in gesprek te gaan.
5. De financiering wordt zo georganiseerd dat de kosten voor verwarming niet hoger zijn dan de huidige kosten voor verwarming;
6. De maatschappelijke kosten worden zo laag mogelijk gehouden;
7. Inwoners en andere betrokkenen zijn gezamenlijk eigenaar van het resultaat;
8. Er wordt bij de realisatie uitgegaan van bewezen technieken;
9. Bij toepassing van de technieken streven we naar een zo laag mogelijke uitstoot van broeikasgassen.

Gegevens

Datum:
17 juni 2019
Tijd:
19:30 ---21:00
Evenement Categorie:

Locatie

J.H. Donnerschool