Stemmen in De Glind

Stemmen in De Glind

Op woensdag 16 maart 2022 kon men weer stemmen voor de Gemeenteraad van Barneveld.  Het was mogelijk om in de Glindster van 07.30 uur tot 21.00 uur een stem uit te brengen. Op stembureau 35, met iets meer dan 620 kiesgerechtigden, werden 404 biljetten ingeleverd.
De voorlopige cijfers zijn bekend. Lokaal Belang kreeg de meeste stemmen (88), gevolgd door Pro 98 (77) en de SGP (75).  De overige partijen CDA (58), ChristenUnie (47),  VVD (29) en Burgerinitiatief (29) stemmen.

Enkele jongeren van Atelier Gerbera (Typische teksten) laten zien wat ze met de ingeleverde stempotloodjes van vorig jaar hadden gemaakt. Dit was te zien bij Omroep Gelderland op televisie. Klik hier.

Diamanten huwelijk in De Glind

Diamanten huwelijk in De Glind

Als je 60 jaar getrouwd bent dan is dat toch iets heel speciaals. Veel mensen maken het niet mee. Reden genoeg om dit ‘echtpaar’ in het zonnetje te zetten. De Glind en de Kinderboerderij: al 60 jaar met elkaar verbonden. Een diamanten huwelijk waar ongelooflijk veel kinderen prachtige herinneringen aan hebben.
Op 4 mei 1962 werd in het Dagblad van Amersfoort een artikel gewijd aan de totstandkoming van de Kinderboerderij. De eerste wankele stappen werden in 1961 gezet door tante Lenie, de echtgenote van kok Sieling. Zij kreeg in 1962 een officiële aanstelling als beheerster van de kinderboerderij: anderhalf konijn en een schuurtje. Je kon toen eigenlijk nog niet spreken van een kinderboerderij. Maar nu, zestig jaar na dato, is de kinderboerderij in het dorp De Glind, de thuisbasis van de Rudolphstichting, niet meer weg te denken uit het straatbeeld.
Wie nu de website bezoekt, leest dat in de loop van de jaren de boerderij is uitgegroeid en doorontwikkeld naar wat het nu is. Het is geen onderdeel meer van de vrijetijdssector maar een particuliere kinderboerderij onder het beheer van Jacob Bos. En als je het over Jacob Bos hebt, dan praat je over een man die ruim 31 jaar de kinderboerderij vorm heeft gegeven. Ruwe bolster, blanke pit met een hart van goud. Een man die in staat is om kinderen te ‘lezen’. Die veel kinderen heeft zien gaan en komen, die luistert en meeleeft.
Dit moet wel een feestelijk jaar worden waarin vele activiteiten in het kader staan van dit 60 jarig huwelijk. Waarin de dieren centraal staan en waar herinneringen worden gedeeld over al die dieren die een rol hebben gespeeld in het leven van de kinderen.
Het is dus niet voor niks dat de kinderboerderij annex zorgboerderij de naam draagt van het jeugddorp De Glind. Het dorp waar jeugd en toekomst telt. Een dorp dat veel te bieden heeft aan kinderen die extra aandacht nodig hebben en waar dieren een centrale rol spelen in het leven van deze kinderen. En als het aan Jacob Bos ligt dan wordt het een jaar met talloze kleine feestelijkheden. Wie weet wordt er dit jaar weer een oranje big geboren. Je weet het maar nooit bij Jacob.

Belangstelling voor de Facebookpagina Oudbewoners Jeugddorp De Glind klik dan hier

P.s Noot redactie. Er zijn in De Glind meer diamanten huwelijken. Daarover later meer op deze website..

Een nieuwe folder

Een nieuwe folder

Er is een nieuwe folder met informatie over De Glind gemaakt. De folder is bedoeld voor iedereen die hier komt wonen of werken. Naast een welkomstwoord staat er veel info in, bijvoorbeeld over de zorg en het Dorpsplatform.
De folder is een initiatief van Belangenverenging De Glind en zal aan alle nieuwe bewoners uitgereikt worden.
Bij het welkomstbezoek aan nieuwe bewoners is het fijn om deze folder te kunnen overhandigen. Onze dorpswebsite wordt zo ook onder de aandacht gebracht.
De folder zal op meerdere plekken in De Glind verkrijgbaar zijn.

Met dank aan Annemieke Mulder voor de mooie foto, die we voor dit doel mochten gebruiken.

 

Nieuwbouw voor De Akker

Nieuwbouw voor De Akker

Naast het oude gebouw ‘De Akker’ aan de Postweg 15, achter de Prinses Beatrixschool, verschijnt een nieuw gebouw. Het oude gebouw, dat er nu nog even staat, is al vanaf 1971 in gebruik als verenigingsgebouw van de Hervormde Kerk Barneveld. Het is aan vervanging toe.
Het huidige ‘buurthuis’ heeft een bijzondere geschiedenis. Twee arbeiderswoningen van pioniers die in de Noordoostpolder werkten, hadden hun dienst bewezen. De woningen werden daar gestript en in De Glind weer opgebouwd. Aan de indeling werd wel wat gesleuteld. In De Glind kregen de voormalige woningen zo een tweede leven; het verenigingsgebouw bracht in de jaren die volgden vele inwoners uit De Glind en omstreken bijeen.

In oktober 2018 was de start van het proces om de wens voor een nieuw gebouw in vervulling te laten gaan. Het college van kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente daagde de werkgroep van De Akker uit om een streefbedrag van 40.000 euro bijeen te brengen. Hiermee kon de werkgroep het draagvlak voor de nieuwbouw aantonen en daarna zou de Hervormde gemeente verder de kosten voor de bouw voor hun rekening nemen. De werkgroep uit De Glind zorgde door middel van de verkoop van rollen snoep en fruitbomen (actie ‘Vruchten voor de Akker”) en door giften en sponsorgelden voor het benodigde geld. Binnen 5 maanden was het benodigde bedrag binnengehaald. Het heeft nog wel even geduurd voordat de nieuwbouw, inmiddels op eigen grond, kon starten. Zojuist, anno 2022, is de bouw gestart.

Het is de wens van de werkgroep om het nieuwe verenigingsgebouw begin april te kunnen openen. Zodat het in gebruik genomen kan worden als er tijdens een feestweek vanwege het 100-jarig bestaan van de Prinses Beatrixschool activiteiten zullen worden georganiseerd.
Als wij (van de redactie) de bouwplaats betreden, treffen wij daar Willem van Driesten, Kerkrentmeester van de kerkraad. Hij geeft aan dat het gehele proces hem “een warm gevoel” geeft. Boeren en bedrijven uit de buurt bouwen hier samen vandaag wat moois.
Terwijl er op deze zaterdag met man en macht wordt gewerkt, is binnen in het oude gebouw de lunch klaargezet. Werken maakt hongerig.

Het nieuwe verenigingsgebouw, met haar afmetingen van 10 bij 20 meter, zal straks een fijne ontmoetingsplek worden. Waar jong en oud(er) activiteiten kunnen doen, iedereen welkom is en zich thuis mag voelen.
Vandaag, zaterdag 22 januari 2022, is het hoogste punt al bereikt. Iedereen is van harte welkom om alvast even om het hoekje te komen kijken.

Meer informatie: contactpersoon namens de werkgroep is Jannet Methorst.

Kerstbomen inzameling

Kerstbomen inzameling

Op woensdag 12 januari gaat de gemeente in De Glind een route rijden om de ‘overgebleven’ kerstbomen huis-aan-huis in te zamelen. Dit gebeurt in alle dorpen van de gemeente . “Leg de kerstboom voor 07.30 uur aan straat” is het advies.