De Glind Got Talent op 1 maart 2024

De Glind Got Talent op 1 maart 2024

Op veler verzoek is het weer zover… De Glind got Talent komt eraan!

Heb je een talent? Doe mee of kom kijken op vrijdag 1 maart 2024 in de Dorpskerk.

Heb je een goocheltruc in de vingers, kun je een goeie mop vertellen, een dansje met je vriend/vriendin doen, een liedje zingen, een instrument bespelen, balanceren of goed mikken? Dan is dit hét podium voor jou!

Geef je nu snel op, uiterlijk 14 februari via e-mail naar vrijetijd@jeugddorpdeglind.nl

Volg de berichtgeving voor meer informatie.

Bijeenkomst herinrichting Postweg op 7 februari 2024

Bijeenkomst herinrichting Postweg op 7 februari 2024

De gemeenteraad van Leusden heeft op 29 juni 2023 de uitvoeringsagenda van het mobiliteitsplan opgesteld. Hierin is de herinrichting van de Postweg opgenomen. De raad vindt dat er snel maatregelen getroffen moeten worden om de weg veiliger te maken voor fietsers.

Op woensdagavond 7 februari willen zij graag met de aanwonenden van de Postweg en de inwoners van De Glind ervaringen ophalen en met elkaar van gedachten wisselen over knelpunten, kansen en mogelijke oplossingsrichtingen.

U bent welkom op woensdag 7 februari 2024 om 19.30 uur in Pannenkoekenhuis De Glind. Aanmelden is gewenst, uiterlijk 4 februari per e-mail naar gemeente@leusden.nl.

 

Energiekeet te bezoeken op 22 november 2023

Energiekeet te bezoeken op 22 november 2023

Vanuit de Stuurgroep Duurzaamheid en de Gemeente Barneveld zal er op 22 november 2023 de energiekeet van het energieloket van de gemeente Barneveld in De Glind op het Glindsterplein staan, waar de bewoners informatie kunnen verkrijgen over verduurzaming. Je kunt de Energiekeet bezoeken op het Glindsterplein voor de Dorpskerk van 17.00 – 21.00 uur.

Het Energieloket Barneveld gaat de komende maanden de dorpen en wijken in met de energiekeet. Inwoners die meer willen weten over het verduurzamen van hun woning of over de subsidies hiervoor, kunnen langskomen bij het mobiele informatiepunt.
Het Energieloket van de gemeente Barneveld helpt inwoners en ondernemers bij vragen over het verduurzamen van hun woning of bedrijf. Het loket is onafhankelijk, niet gebonden aan bedrijven of partijen. Inwoners kunnen voor hulp en advies terecht op de site van het loket, per mail, telefoon of tijdens het inloopspreekuur in Bibliotheek Barneveld.

De energiekeet wordt bemenst door energiecoaches. Zij helpen zowel woningeigenaren als huurders op weg in de eerste stappen om energie te besparen of hun woning te verduurzamen. Wethouder Jolanda de Heer: “We gaan naar plekken waar mensen toch al komen voor bijvoorbeeld hun boodschappen. Daar spreken we hen aan. We willen zorgen voor bekendheid van het Energieloket, en het nog makkelijker maken om energieadvies te vragen. Zo werken we samen aan een duurzaam Barneveld.”

Meer informatie over het Energieloket
Het Energieloket is online te vinden op duurzaam.barneveld.nl/energieloket, per mail via vragen@regionaalenergieloket, en telefonisch op 088 – 5254110. Daarnaast is er een inloopspreekuur in Bibliotheek Barneveld: woensdag van 14.00 – 16.00 uur en zaterdag van 11.00 – 13.00 uur.

Verkiezing Tweede Kamer op 22 november 2023

Verkiezing Tweede Kamer op 22 november 2023

Op woensdag 22 november 2023 is de verkiezing voor de Tweede Kamer.

De stembureaus zijn open van 07.30 tot 21.00 uur. Als u stemt, bepaalt u mee wie de komende 4 jaar lid wordt van de Tweede Kamer. Daarmee heeft u invloed op de besluiten van de Tweede Kamer. Zoals gebruikelijk kunt u in de Glindster kunt u van 07.30 tot 21.00 uur uw stem uitbrengen. Dit keer in verband met een verbouwing niet in de Jadezaal maar in de Soos (volg de bordjes).

Kijk voor meer informatie en voor een kieswijzer op de website van de kiesraad en op de website van de rijksoverheid.

Dorpsplatform overleg op 20 november 2023

Dorpsplatform overleg op 20 november 2023

Het Dorpsplatform is een openbaar overleg waarin bewoners uit De Glind, diverse organisaties uit De Glind, de politie en de gemeente Barneveld met elkaar kunnen bespreken wat hen bezighoudt. De Belangenvereniging zit deze bijeenkomst voor. Uw inbreng wordt op prijs gesteld.

Agendapunten voor het Dorpsplatform kunt u tot één week voor de bijeenkomst aanleveren bij secretariaat@glind.nl

Als u als organisatie/bedrijf wilt deelnemen aan vergaderingen van het Dorpsplatform dan kunt u contact opnemen met het secretariaat: secretariaat@glind.nl

Inwoners van De Glind kunnen zich aanmelden via het registratieformulier op de website.