Gezinshuis in actie voor Oekraine

Gezinshuis in actie voor Oekraine

Wij zijn Chris en Jeanine van Maanen en we wonen nu ongeveer 25 jaar in Lunteren. Wij hebben een gezinshuis en een stichting voor internationaal Jongeren werk.

Omdat we ons ook “machteloos” voelen aangaande de situatie in Oekraïne hebben we gezocht naar meer mogelijkheden om iets extra te doen.
Samen met stichting “Hart en Handen voor Oekraïne” hebben we besloten binnenkort (in januari 2023) een transport te sturen naar Kherson en de dorpjes eromheen. In dit gebied is onder andere een gebrek aan water en elektriciteit en een sterke behoefte aan meer warmte. Hiervoor gaan wij DEKENS-DEKBEDDEN-SLAAPZAKKEN-POWERBANKS-WARME WINTERKLEDING (OOK VOOR KINDEREN) LEDLAMPEN (OPLAADBAAR)- WARME SOKKEN – SNOWBOOTS – WARME PANTOFFELS – MUTSEN – GENERATOREN/AGGREGATEN inzamelen en verwerken met onze vrijwilligers van restaurant “Aan Tafel” in Lunteren.

Als u dus dekens, slaapzakken en dekbedden heeft (schoon uiteraard) dan zou het super zijn als u deze (verpakt in bananendozen) af kunt geven bij ons op de Barneveldseweg 13 te Lunteren of bij restaurant “Aan Tafel” aan de Dorpsstraat 169 te Lunteren. U kunt de goederen ook bij de kerk (Oranjestraat 31, Lunteren) inleveren op donderdag-, zaterdag- en zondagmorgen (voor de dienst).

We stemmen het transport af op de hoeveelheid die we inzamelen. Ook bijdragen in de vorm van een gift (voor de transportkosten o.a.) zijn van harte welkom!
Dit kan dan op rekeningnummer NL30RABO0337557381 t.n.v. College van diakenen van de gereformeerde kerk Lunteren (zodat u het ook makkelijker als aftrekpost kunt gebruiken) graag o.v.v. transport “aan tafel” ten behoeve van Oekraïne.

Dank u wel voor uw hulp, Chris en Jeanine van Maanen.

Met vriendelijke groet,  with Regards,

Chris en Jeanine van Maanen,” Aan Tafel “
www.aantafellunteren.eu

Rock Solid Foundation for International youth work. (https://www.facebook.com/groups/rocksolidprojects/)
Restaurant “Aan Tafel”
Dorpsstraat 169,
6741 AG, Lunteren
the Netherlands
0031 6 58 012579
chris@chrisvanmaanen.nl

Nieuwsbericht op warmtenetwerk.nl

Nieuwsbericht op warmtenetwerk.nl

De Glind wil met een kleinschalig warmtenet grotendeels onafhankelijk van externe partijen worden. Met belangrijke partners als de J.H. Donnerschool en de Rudolph Stichting heeft het volgens Jan Hofman, voorzitter van de stuurgroep Duurzaam De Glind, goud in handen. “De grootste uitdagingen zijn nu de juridische constructie en de financiële doorrekening”, zegt Hofman, tevens directeur-bestuurder van de J.H. Donnerschool (speciaal onderwijs).

Klik hier om het gehele artikel te lezen:

Gelders dorp De Glind streeft naar onafhankelijk warmtenet – Stichting Warmtenetwerk

Kent u de Prinses Beatrixschool?

Kent u de Prinses Beatrixschool?

Wij zijn een kleinschalige basisschool in De Glind. Het grote voordeel van de kleinschaligheid is dat wij alle kinderen persoonlijk kennen en daardoor met gerichte aandacht veel kunnen bereiken. Onze school kent rust en er is een open cultuur. Sinds dit jaar hebben we ook een peuteropvang op school (voor kinderen van twee tot vier jaar) op de donderdag.

Mocht u belangstelling hebben, u bent van harte welkom voor een gesprek en rondleiding!

Op dit moment hebben we een vacature voor één dag in groep 7/8. Kent u iemand of heeft u belangstelling, neem dan contact op door een mailtje te sturen naar: directie@pbsdeglind.nl.

 

Uitnodiging Dorpsplatformoverleg

Uitnodiging Dorpsplatformoverleg

Op maandag 21 November 2022 staat er weer een Dorpsplatformoverleg gepland. Wil je ook meepraten of iets meer weten over een bepaald onderwerp dat in het dorp speelt, meld je dan aan bij het secretariaat van de Belangenvereniging De Glind. Iedereen is welkom.

Op de agenda staat deze keer naast alle mededelingen vanuit het dorp:
Duurzaamheid
– Wijk van de Toekomst / Windenergie

Wonen en leefbaarheid
– Eco-Wonen

Vluchtelingen
– Stand van zaken

Datum: 21 november 2022Locatie: Bistro ONSTijd: 20:00u – 21:30u

Het dorpsplatform wordt georganiseerd door de Belangenvereniging De Glind
Secretariaat: Jan HendrikseRinglaan 43794 MZ De Glind

secretariaat@glind.nlbelangenvereniging@glind.nl

Krijg De Kleertjes vaker open en zoekt vrijwilligers

Krijg De Kleertjes vaker open en zoekt vrijwilligers

Het team van Krijg De Kleertjes kwam laatst bijeen voor een teamoverleg. Naast dat het goed was om de lopende zaken weer te bespreken, werden er ook wensen geuit. De wens om het team uit te breiden, leidde tot een oproep voor vrijwilligers. Aan de wens om weer meer open te zijn, kon direct actie ondernomen worden: we zijn nu weer 2x in de maand open! Joehoe!

Jullie zijn welkom op:
dinsdag 15 november 2022 van 19.00 uur tot  21.00 uur
en woensdag 16 November 2022 van 09.00 tot 11.00 uur!

dinsdag 20 december 2022 van  19.00 tot 21.00 uur
en woe 21 December van 09.00 tot 11.00 uur!
Volgende maand komt het lijstje voor het nieuwe jaar 🙂

We zijn dus op zoek naar vrijwilligers. Ben jij of ken je iemand die het leuk lijkt om ons te komen helpen, stuur dan even een berichtje via onze facebookpagina.
We zijn op zoek naar vrijwilligers voor de dinsdagavond en/of de woensdagochtend, maar ook naar vrijwilligers die bijvoorbeeld kunnen helpen met het sorteren van seizoenskleding.

Kijk hier voor meer informatie of volg Krijg De Kleertjes op Facebook