Bijzondere voorstelling gezien in De Glind

Bijzondere voorstelling gezien in De Glind

Afgelopen vrijdag was ik uitgenodigd door Stichting Jeugddorp De Glind voor een bijzondere middag van ontmoeting met mooie gesprekken, activiteiten voor jong en oud en een bijzondere voorstelling:

De voorstelling ‘Truusje: One Woman!’ wordt gespeeld door Truusje zelf. Hierin deelt zij haar ervaringen met huiselijk geweld en hoe zij heeft besloten haar kinderen uit huis te plaatsen. We kregen hierbij ook een lijst met een opsomming van signalen waaraan je kunt herkennen hoe je weet dat je in een onveilige relatie zit. Het zet je aan het denken, we kennen misschien allemaal wel ervaringsverhalen…

Dat de voorstelling diepe indruk maakte, was te merken aan de reacties achteraf. Uit het nagesprek en de nagespeelde situaties bleek ook dat iedereen er wel iets uithaalde als leermoment of als intentie om mogelijk iets te verbeteren of meer aandacht te geven. Ook op mij, als buitenstaander, maakte het enorme indruk. De voorstelling is intens, confronterend en zeker niet geschikt voor jeugdige kijkers. Je krijgt een beeld van de heftigheid van het geweld en wat dit met je doet, het vertrek, maar vooral ook van het proces erna. De voorstelling is een echte eye-opener.

Truusje sprak openhartig over haar wens om anderen te helpen en hulpverleners te laten inzien dat dingen anders aangepakt kunnen worden als  procedures zouden veranderen. Volgens haar is het van groot belang dat pleegouders oprecht contact onderhouden met de ouders en hen erkennen in hun ouder zijn, ook al is dat dan op afstand. Dit is helpend voor zowel ouder(s), kind(eren) als pleegouder(s).

Truusje heeft over haar ervaringen 2 boeken geschreven en ook samen met lotgenoten een website gemaakt. Kijk hier voor meer informatie, ook als je meer wilt weten over de voorstelling.

Het toeval wil (alhoewel toeval bestaat niet…), dat ik afgelopen zaterdag een moeder in een situatie tegenkwam die het heel fijn zou vinden om lotgenoten te spreken. Omdat Truusje had vermeld dat iedereen die graag zou willen praten over dit onderwerp of een soortgelijke situatie contact met haar mocht opnemen, kon ik deze moeder vertellen over Truusje en haar website. Of ze dit gaat doen weet ik niet, maar dat ze bij iemand terecht kan, is denk ik heel waardevol.

Met dank aan Stichting Jeugddorp De Glind en de organisatoren van deze bijeenkomst.

Patrice de Jonge

 

 

Update duurzaam De Glind

Update duurzaam De Glind

Op 10 maart 2022 werd bekend dat ons mooie dorp een subsidie van 1,9 miljoen euro van het rijk heeft gekregen voor het aardgasvrij maken van de woningen en bedrijfspanden. Inmiddels zijn we een half jaar verder dus is het tijd om te delen wat er tot nu toe is gebeurd.

Ons dorp betaalbaar aardgasvrij verwarmen, dat is de bedoeling. Dat is een mooie uitdaging voor de woningen in het buitengebied, voor de bedrijven én voor de woningen die meer in de kern liggen. Er liggen nog een aantal uitdagingen op ons pad om dit op een betaalbare manier voor elkaar te krijgen.

Omdat we de subsidie binnen hebben gekregen, zijn we druk bezig om alles wat nodig is qua techniek, organisatie en financiën op orde te brengen. Dit kost tijd, maar de stuurgroep ‘Duurzaam De Glind’ is sinds het nieuws van de subsidietoekenning aan de slag gegaan met de voorbereidingen.  De afgelopen maanden zijn de volgende zaken al opgepakt:

 • Juli 2022: Oprichting van een werkgroep ‘financiën’. Deze wordt ingevuld door leden van de stuurgroep.
 • Augustus 2022: Oprichting van een werkgroep ‘communicatie’ Deze wordt ingevuld door leden van de stuurgroep.
 • September 2022: Aanstelling van een projectleider vanuit de WarmteTransitieMakers.

Waar gaan we nu mee aan de slag?

 • Sept/Okt.: Oprichting organisatorische entiteit waarbinnen de praktische zaken van het runnen van een warmtenet geregeld kunnen worden.
 • Sept/Okt: Herziening van de businesscase van Innax uit 2021 en controle van deze businesscase door experts. Dit is nodig gezien de vele prijsfluctuaties van materiaal- en energiekosten. Werkgroep financiën gaat in gesprek met expert ‘Facton’ om de betaalbaarheid van het warmtenet te actualiseren. Dit gesprek is ook om te kijken naar eventuele aanvullende subsidievormen (voor bedrijfspanden is dit anders dan voor woningen) en de regels die daar voor gelden.
 • Oktober: Bepalen randvoorwaarden rijkssubsidie: Onder welke randvoorwaarden kan het subsidiegeld per pand worden ingezet. Belangrijke vragen zijn bijvoorbeeld: Is het een vast bedrag per woning, of zijn er woningen die minder nodig hebben en kan dit geld naar woningen waar meer kosten moeten worden gemaakt? Moet het geld alleen beschikbaar komen voor de meest duurzame oplossing, of heeft een iets minder duurzame maar meer betaalbare oplossing recht op subsidie? Welke maatregelen zijn dan subsidiabel en geldt dit ook voor reeds getroffen maatregelen?
 • Okt/nov: Voorstel voor plan van aanpak buitengebied. De projectleider vanuit de WarmteTransitieMakers gaat het projectplan voor het warmtenet aanscherpen en in afstemming met de stuurgroep een planning toevoegen. Ook gaat de projectleider het projectplan van het buitengebied opstellen en een planning opstellen. De taak van de projectleider is vervolgens om er op aan te sturen dat de benodigde acties op tijd worden uitgezet.
 • Okt/Nov: Informatieavond voor dorp en buitengebied.

Hoe gaan we buitengebied en De Glind aardgasvrij verwarmen?

Voor  woningen in het buitengebied , ongeveer 110 woningen, moeten individuele oplossingen gezocht worden. Wij gaan de komende jaren werken aan een plan waarbij de meest betaalbare oplossing uitgangspunt zal zijn. Het is de vraag of het lukt om de gebouwen in het buitengebied voor 2030 helemaal aardgasvrij te krijgen, maar aan aardgasreductie kunnen we zeker werken.

Het is de bedoeling om de (meeste) panden uit de dorpskern, dat zijn er ongeveer 93, voor 2030 aan te sluiten op een zonthermisch warmtenet. Om dat mogelijk te maken, is het idee om te gaan werken met een ondergrondse waterbuffer. Een mogelijke plek is op het maisland achter de J.H. Donnerschool.

Boven op de buffer komen zonthermische panelen die het water in de buffer verwarmen. Vanuit de waterbuffer wordt het opgewarmde water via ondergrondse leidingen naar de aangesloten panden getransporteerd. Doel is om het warmtenet vóor 2030 gerealiseerd te hebben. Inwoners kunnen zelf kiezen of ze meedoen. Deze oplossing werkt niet voor de woningen in het buitengebied, omdat het (nog) niet lukt warmte uit het warmtenet over grote afstanden te versturen op een betaalbare manier.
We zullen u komende tijd regelmatig informeren.

U kunt ons bereiken via duurzaamdeglind@gmail.com

De Stuurgroep
Bart Schenk (Rudolphstichting)
Ferdinand Noorlander (inwoner)
Jan Hendrikse (bewoners-belangenvereniging)
Jan Hoffman (J.H. Donnerschool)
Klaas Beens (inwoner)
Sjaak van Ophem (inwoner)

Wegwerkzaamheden Ringlaan vanaf 29 augustus 2022

Wegwerkzaamheden Ringlaan vanaf 29 augustus 2022

De Ringlaan tussen de Postweg en Klein Moorst is afgesloten voor verkeer in verband met het verbeteren van het wegdek. De werkzaamheden vinden plaats van 29 augustus tot 7 oktober 2022.

 • Afsluiting van de Ringlaan tussen de Postweg en Klein Moorst
 • Periode afsluiting: 29 augustus tot 7 oktober 2022
 • Reden afsluiting: werkzaamheden aan de weg
 • Er is een omleiding ingesteld: Verkeer vanuit Scherpenzeel/Woudenberg wordt omgeleid vanaf de N224 over Oud Willear, Moorsteweg. Verkeer vanuit De Glind richting Scherpenzeel/Woudenberg volgt dezelfde omleiding in tegengestelde richting.
 • Bekijk de afsluiting op de kaart. 

Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Barneveld.

Zomer in Gelderland was in De Glind

Zomer in Gelderland was in De Glind

Op dinsdag 16 augustus 2022 was het zover. Het televisieprogramma van TV Gelderland “Zomer in Gelderland” was in De Glind.

TV Gelderland maakt deze zomer een uitzending van dorpen in Gelderland: Ieder dorp, stadje of buurtschap staat gedurende een hele dag in de schijnwerpers. Zo is er overdag ook een radioverslaggever en doen we op de verschillende social-media-kanalen verslag vanuit de plaatsen waar we komen. Zomer in Gelderland heeft een eigen Facebookpagina waar alles te volgen is. We beginnen de dag met het uitdelen van de dagopdracht. Dat gebeurt om 09.30 uur op de plek waar in de avond de uitzending is. Om 18.15 uur sluiten we de dag af met die live-uitzending op TV Gelderland, waarin onder meer het opgehaalde geldbedrag en de tussenstand in de strijd om de titel ‘Mooiste plaats van Gelderland’ worden onthuld.

Naast de stormbaan, de quiz en de foto op locatie opdracht moest er een decor worden gebouwd. Onze bouwopdracht: maak een boerderij uit 1911 met een erf, waarbij kinderen niet mochten ontbreken en regel of maak zelf hooivorken en petjes voor het publiek.

De Glind is heel divers in beeld gebracht met leuke interviews en beelden van ons mooie dorp. Er is deze dag 705 euro opgehaald dat zal worden besteed aan een feest / activiteit voor iedereen in De Glind.

Heel veel dank aan een ieder, jong en oud, die een kleine of grote bijdrage heeft geleverd aan deze dag. Of je nu spullen ter beschikking hebt gesteld, bouwmateriaal, geholpen met decorbouw, hiervoor bv dieren, bloemen en groenten hebt geknutseld of spandoeken gemaakt, spullen gesjouwd en/of opgeruimd hebt, een rol gespeeld of een locatie of activiteit in De Glind hebt gepresenteerd, op de tribune in het publiek zat, in beeld bent geweest of figurant was, geïnterviewd bent of in het team zat…. Bedankt allemaal, we hebben het samen supermooi tot stand gebracht!

 

Wil je de uitzending terugkijken? Kijk dan op de website van omroep Gelderland,  uitzending gemist of volg via de Facebookpagina van zomer in Gelderland.
Op de facebookpagina zijn nog meer foto’s terug te vinden.

Nieuwsbrief Belangenvereniging De Glind juli 2022

Nieuwsbrief Belangenvereniging De Glind juli 2022

 

Voordat men vakantie krijgt en dit elders gaat vieren, leest u in deze nieuwsbrief van de Belangenvereniging een woordje van de voorzitter Rob Brand. Verder leest u in deze nieuwsbrief over de verschillende onderwerpen waar de Belangenvereniging zich voor inzet.

Ik wens u allen een goede tijd en vakantie toe.

Met vriendelijke groet,
uw voorzitter Rob Brand

Klik hier om de nieuwsbrief juli 2022 te lezen.

Bestuur van de Belangenvereniging
Dagelijks bestuur
Voorzitter: Rob Brand
Email: voorzitter@glind.nl
Penningmeester : Carla Ponsen
Email: penningmeester@glind.nl
Secretariaat : Jan Hendrikse
Email: secretariaat@glind.nl