Belangenvereniging De Glind

Betrokken bij alle inwoners

Waarom belangenvereniging De Glind

Doel van de
Belangenvereniging De Glind

  • behartiging van de belangen van De Glind en al haar inwoners;
  • het geven van advies en een vertaling maken van wat leeft in het dorp in het belang van de bewoners;
  • het onderhouden van contacten tussen de plaatselijke overheid en ons dorp door middel van o.a. een spreekbuis zijn in contact met de gemeente Barneveld m.b.t beleidszaken, de website www.glind.nl, de algemene ledenvergaderingen, nieuwsbrieven, enquêtes, 4 x per jaar het Dorpsplatform etc.
Algemeen adres Belangenvereniging

Secretariaat: Dhr. J. Hendrikse
Ringlaan 4
3794 MV  De Glind
belangenvereniging@glind.nl

Missie en Opdracht

Het is het voornemen van het bestuur om de leden  en alle bewoners van het dorp meer te betrekken bij het reilen en zeilen van het dorp.  U hierin meenemen en uw mening te horen over zaken die op ons afkomen.

De Belangenvereniging is er ten slotte voor om de belangen van het dorp en al haar inwoners te vertegenwoordigen en te dienen, dat kan alleen samen!!

Beleid en Besluitvorming

We willen openstaan voor uw mening en ervoor zorgen dat de punten die u van belang vindt op een laagdrempelige wijze met het bestuur gedeeld kunnen worden. We streven naar een duidelijke communicatiestructuur.

Aan de totale vernieuwing van de website Belangenvereniging Glind.nl, zoals besloten in de ALV van 16 juli 2020 met het platform en alle informatie van en voor De Glind is hard gewerkt en heeft een geheel ander uiterlijk gekregen met een nieuwe huisstijl.

Lidmaatschap

Lidmaatschap kost € 20,00 per jaar. Dit is per kalenderjaar. Bij aanmelden na juli betaalt u de helft van de contributie. U ontvangt na aanmelden een factuur. Het lidmaatschap is persoonlijk (voorwaarden minimaal 18 jaar en woonachtig in De Glind). Elk lidmaatschap telt bij een stemming voor één stem, als dus op een huisadres meerdere betalende leden zijn, telt ieder als aparte stem.

Lid worden?

Meld je aan via onderstaande aanmeldknop.

Ons team

Dit zijn wij

Om de doelstelling van de Belangenvereniging te kunnen verwezenlijken heb je een groep enthousiaste mensen nodig die in hun vrije tijd zich willen inzetten voor de vereniging. Graag wil ik als voorzitter van de Belangenvereniging de volgende personen voorstellen die zitting hebben in het bestuur. Samen willen wij de belangen van het dorp en al haar inwoners zo goed mogelijk vertegenwoordigen en dienen!

Aandachtsgebieden

Onderstaand kunt u zien waar de bestuursleden zich naast alle zaken zich speciaal mee bezig houden en wat
de verschillende aandachtsgebieden zijn.

 

 

Richard van Dijk

Richard van Dijk

Duo Voorzitter /Bestuurslid

Dagelijks bestuur Wijkplatform en contact Gemeente Barneveld. Aandachtsgebied: Ondernemers,  Zorginstellingen, Netwerk en Bedrijven De Glind. Wijk van de Toekomst, commissie Duurzaamheid, Woningbouw, Eco-woningen en Leefbaarheid.Mail

Carla Ponsen

Carla Ponsen

Penningmeester

Dagelijks bestuur. Aandachtsgebied: Woningbouw, Eco-woningen, Leefbaarheid, Infrastructuur en Veiligheid. Mail

Jan Hendrikse

Jan Hendrikse

Secretaris

Dagelijks bestuur, Wijkplatform en contact Gemeente Barneveld. Aandachtsgebied Wijk van de Toekomst en commissie Duurzaamheid.  Mail

Bertha van den Berg

Bertha van den Berg

Duo Voorzitter/ Bestuurslid

Wijkplatform en contact Gemeente Barneveld. Aandachtsgebied: Communicatie, Website en Public Relations, Dorpsactiviteiten en Vrijwilligers. Mail

Jannet Methorst

Jannet Methorst

Bestuurslid

Aandachtsgebied: Communicatie, website en Public Relations, Infrastructuur en Veiligheid, Dorpsactiviteiten en Vrijwilligers. Mail

Michael de Wit

Michael de Wit

Bestuurslid

Aandachtsgebied: Infra en Veiligheid, Communicatie en Public Relations en Evenementen.  Mail

 

Christa Blom

Christa Blom

Bestuurslid

Aandachtsgebied: Woningbouw, Eco-woningen, Leefbaarheid, Ondernemers, Zorginstellingen, Netwerk en Bedrijven De Glind.
Mail