Burendag bij de Akker op 23 september 2023

Burendag bij de Akker op 23 september 2023

Burendag, een landelijk initiatief van het Oranjefonds, is dé dag waarop je gezellig samenkomt met de buurt. Buurten worden leuker, socialer en veiliger als buren elkaar ontmoeten en zich samen inzetten voor hun buurt. De Hervormde gemeente Barneveld heeft ons hiervoor het nieuwe gebouw De Akker aan de Postweg 15a ( achter de Beatrixschool) ter beschikking gesteld.

Op zaterdag 23 september is het weer zover. De jaarlijkse Burendag, voor alle inwoners van De Glind, in het gebouw van De Akker aan de Postweg 15a in De Glind onze Burendag te vieren. Zo kunnen we zien wat dit voor prachtig gebouw is geworden. Iedereen is uitgenodigd om zelf wat te eten en drinken mee te nemen. Zo kunnen we elkaar laten proeven van onze lekkernijen. Er zullen een aantal BBQ’s zijn die om 18.00 gloeiend en wel op jullie lekker staan te wachten.

OPROEP:
Heb jij een BBQ en wil jij ervoor zorgen dat deze operationeel is om 18.00. Graag een mailtje naar Myra msteens@xs4all.nl

Belangrijk wat betreft het eten en drinken:

  • De organisatie zorgt voor koffie, thee en limonade
  • Zorg zelf voor genoeg bestek en borden ( even goed merken )
  • Er is voldoende zitplaats ook buiten.
  • Er is de mogelijkheid binnen iets op te warmen.

De activiteiten:

  • Er is een springkussen.
  • Er zijn diverse creatieve activiteiten voor jong en ouder.
  • Muziek instrumenten en feestelijke liedjes en optreden zijn van harte welkom.

tot ziens namens de organistaie Jenny Bens, Jannet Methorst en Myra Steens

Informatiebijeenkomst Duurzaam De Glind op 2 oktober 2023

Informatiebijeenkomst Duurzaam De Glind op 2 oktober 2023

De Informatiebijeenkomst van 6 september 2023 door Stuurgroep Duurzaam De Glind  is uitgesteld naar 2 oktober 2023 om 19.30 uur in de Dorpskerk. De eerste reden is, is dat Susteen door een veelheid van aanvragen nog niet in de gelegenheid geweest om rapportages op te leveren en er daardoor ook nog geen beeld is van resultaten die we met jullie zouden kunnen delen. Verder verwachten wij als stuurgroep vóór half september een reactie van het ministerie van BZK over het verzoek om de eerder verleende subsidie te mogen behouden, ondanks het feit dat het warmtenet, waarvoor de subsidie oorspronkelijk is verleend, niet haalbaar blijkt te zijn.

Oproep

De stuurgroep wil graag in contact komen met inwoners die op het punt staan om aan de slag te gaan met verduurzaming, of bezig zijn om binnen afzienbare tijd maatregelen te treffen. Vragen, opmerkingen, meldingen kunt u  bij ons kwijt!  Wilt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief van de stuurgroep of wilt u melden dat u voornemens bent om maatregelen te treffen? Mail naar: duurzaamdeglind@gmail.com

Het bestuur van Stichting Duurzaam De Glind wordt gevormd door een aantal inwoners, een vertegenwoordiger van de Rudolph Stichting en een vertegenwoordiger van de J.H. Donnerschool. Het bestuur werkt samen met de gemeente Barneveld en De Warmte Transitie Makers aan het verduurzamen van het dorp. Binnen de Stuurgroep zijn diverse thema-werkgroepen actief. Stuurgroepleden: Klaas Beens, Pieter Jeen de Boer, Ben Habets , Jan Hendrikse, Jan Hofman, Ferdinand Noorlander, Sjaak van Ophem en Bart Schenk

De stuurgroep kunt u bereiken via duurzaamdeglind@gmail.com

De informatie staat ook hier

Noodlokalen bij de J.H. Donnerschool

Noodlokalen bij de J.H. Donnerschool

Beste mensen van De Glind,
De J.H. Donnerschool wil twee tijdelijke leslokalen voor maximaal 1 jaar op het plein plaatsen. De J.H. Donnerschool wil groeien in kwaliteit en aanbod. De ambitie is niet om een zo’n groot mogelijke school neer te zetten.
Elk talent, elk mens telt op de school. Juist ook voor kinderen en jongeren waar het leven nu eenmaal minder voorspoedig is verlopen. Vanuit ‘Dorpsplan 2020-2030 Elkaar de Ruimte’ is de behoefte uitgesproken om ook jongere kinderen vanaf 4 jaar op de J.H. Donnerschool onderwijs te laten volgen. Wij zijn trots dat sinds 2022-2023 kinderen vanaf 5 jaar op de school zitten en vanaf augustus 2023 kinderen van 4 jaar. Een belangrijke doelstelling in het dorpsplan, kleuters met specifieke ondersteuning op school in De Glind, is daar mee gehaald.
Mede vanwege de uitbreiding met de kleutergroepen is er behoefte aan meer lokalen. Voor het jonge kind is een speellokaal verplicht. De gymzalen in De Glindster zijn daar niet op ingericht en niet dagelijks beschikbaar. Ook zijn er kleinere groepen in het so en in het vso met specifieke arrangementen om daarmee gespecialiseerde ondersteuning in te zetten. Daar zijn kleinere klassen voor nodig.
Vandaar dat een aanvraag is ingediend voor de plaatsing van twee noodlokalen op het plein voor maximaal één jaar. Het is niet toegestaan om langer dan 1 jaar de lokalen te laten staan, omdat zij daar niet op ingericht zijn én omdat de vergunning voor één jaar wordt afgegeven.
Voor de jaren erna is een definitieve oplossing nodig. Er zijn al schetsen gemaakt voor een uitbreiding van het huidige schoolgebouw. Maar toen kwam het nieuws dat de Beatrixschool wordt opgeheven. De bestemming van de Beatrixschool is onderwijs. Vandaar dat er komend schooljaar onderzocht wordt of een deel van de J.H. Donnerschool daar gebruik van kan maken. Het zou immers kapitaalvernietiging kunnen zijn om geen gebruik te maken van deze school, want de gemeente heeft ook in de Beatrixschool geïnvesteerd. Het komend schooljaar worden plannen gemaakt om te kijken welke mogelijkheden er zijn. Het is nog niet rond, maar we zijn in gesprek met diverse partijen.
De schetsen van de tijdelijke voorzieningen hangen in de centrale hal van de school. In voeg deze bij in de bijlage. Komt u gerust kijken hoe de tijdelijke lokalen eruit komen te zien.
Uiteraard kunt u contact opnemen met een locatiedirecteur of met ondergetekende voor vragen en/of opmerkingen:
Locatiedirecteur VSO De Glind: Dhr. W. (Wouter) van de Hoef: hoef@donnerschool.nl
Locatiedirecteur SO De Glind: D.J. (Dirk Jan) de Jong: jong@donnerschool.nl
Directeur-bestuurder Stichting J.H. Donnerschool: J.J.W. (Jan) Hofman: hofman@donnerschool.nl

Jan Hofman (Directeur-bestuurder)

Krijgdekleertjes open op 19 en 20 september 2023

Krijgdekleertjes open op 19 en 20 september 2023

Hallo allemaal!! Daar zijn we weer! Iedereen een fijne vakantie gehad? Wij zijn weer klaar om te beginnen, en hebben er zin in!
Zien we jullie dinsdag 19 september van 19.00 tot 21.00 uur of woensdag 20 september van 09.00 tot 11.00 uur?

Bezorging Barneveldse Krant weer opgepakt

Bezorging Barneveldse Krant weer opgepakt

De bezorging van de huis-aan-huis editie Barneveldse Krant die altijd op donderdag verschijnt  wordt inmiddels door een kwetsbare jongere weer opgepakt.  Voor de adressen die nog niet  bereikt worden  blijft er voorlopig een stapel liggen  in Glindster.