Door de jaren heen

Van Glinden tot De Glind

Uitgebreid in beeld

Van naam tot bodem

Oudere namen van het dorp zijn Glinden, Glinthorst, Glindhorst, Glinde (1429), dat Glynt (1492), dat Gelind (1533), Glindt (1658) en Glinde (1840).
Het woord ‘glind’ staat niet in het woordenboek, maar in de encyclopedie wordt het vertaald met: 1) heining 2) latwerk. De naamsverklaring stamt volgens de Plaatsengids af van het Middelnederlandse gelende ‘omheining, afrastering en het daarbinnen gelegen terrein’.

De geografie
De Glind maakte vanouds deel uit van het kerspel Barneveld, dat het dorp Barneveld en de buurtschappen Esveld, De Glind en Kallenbroek omvatte. In de buurtschap De Glind lag de havezate De Glinthorst, een forse woontoren met een aantal bijgebouwen. De havezate is in 1797 gesloopt. Van dit “kasteel” rest niets meer dan alleen een afbeelding op enkele schilderijen en etsen. De naam is overgegaan op een nabijgelegen boerderij.

In 1840 omvatte het dorp De Glind 86 huizen met 498 inwoners en was toen, blijkens de Volkstelling van dat jaar, al een buurtschap van behoorlijke omvang. Onder het dorp De Glind valt ook de buurtschap Havikhorst. Dit ligt rond de kruising van de Helweg met het doodlopende Havikhorsterpad. Bijzonder hier is de monumentale boerderij Groot Havikhorst uit 1855 aan de Helweg.

Het ontstaan van De Gelderse Vallei

De Gelderse Vallei is zo’n 150.000 jaar geleden ontstaan toen een enorme gletsjertong zich vanuit het noorden een weg baande, en aan weerszijden heuvelruggen opstuwde: de Veluwe in het oosten en de Utrechtse Heuvelrug in het westen. Toen het ijs smolt ontstond een diepe vallei.
Lange tijd waren er uitgestrekte moerassen, en konden mensen alleen aan de randen van de Vallei wonen. Toen de bevolking in de vroege Middeleeuwen groeide, trok men toch de Vallei in. Er ontstonden boerderijen met akkers, wei- en hooilanden, en men ging zich bezighouden met tabak, wol, turf, pluimvee en varkens.

Aardrijkskundig
De Glind ligt in de Gelderse Vallei net over de grens bij de provincie Utrecht in de provincie Gelderland op NAP+ 5-0 meter tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Hoge Veluwe in.

Het bodemgebruik is gemengd, maar voornamelijk grasland, stukjes akkerland (gemengde bedrijven) en bosgebied. In de omgeving staan zuivelfabrieken, metaalindustrie en wat chemische industrie. (Bron: de kleine en grote Bosatlas)

Nieuws

Bekijk al het nieuws en weet wat er speelt in uw dorp De Glind.

Agenda

Weet waar en wanneer activiteiten plaatsvinden in De Glind.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte.