Een ‘Save the date’

Op 3 juni a.s. is het weer Algemene Leden Vergadering.

Leden en  belangstellenden zijn van harte welkom. Uitnodiging met agenda en notulen ALV van 2023 worden nog aan de leden toegestuurd.