De Algemene Leden Vergadering van de leden van Belangenvereniging De Glind wordt gehouden op 23 mei 2023 om 20.00 uur in de Glindster (of bij grote belangstelling in de kerk)

Agenda:
1. Opening en welkom
2. Vaststelling agenda
3. Vaststelling verslag ALV 24 mei 2022
4. Vaststelling financieel jaarverslag 2022
5. Décharge van het bestuur
6. Vaststelling begroting 2023
7. Jaarverslag 2022 Belangenvereniging
8. Rooster van aftreden – aftredend Christa Blom, Rob Brand, Jannet Methorst
9. Voorstel samenstelling bestuur met zeven leden
10. Rondvraag
11. Sluiting
Gelegenheid voor napraten en ontmoeten

Wil je meedoen, meedenken en meepraten over De Glind, dat kan. Meld je aan als lid of kijk voor meer informatie over de Belangenvereniging op de website of stuur een mail naar  belangenvereniging@glind.nl