De Gemeente Barneveld organiseert een digitale bijeenkomst als aftrap van het gemeentelijke project rondom de nieuwe omgevingsvisie, het toekomstplan voor de gemeente Barneveld in het jaar 2040.

Opgeven via mail: omgevingswet@barneveld.nl en meer informatie op BUURbook.nl. Je kunt hier ook een enquête invullen en je mening geven of ideeën aanleveren.