In de alweer derde Nieuwsbrief van de Stuurgroep Duurzaam De Glind lees je een update van de stand van zaken.

Klik hier voor het document van eind mei 2023.

Mede door de positieve ervaringen die de gemeente Barneveld al heeft met het bedrijf Susteen (en
zij al in de regio aan het werk zijn) en vooral omdat er een interessant voorstel is neergelegd, heeft
de stuurgroep besloten om met Susteen in zee te gaan.
Susteen levert energieadvies op maat en kan bij voldoende belangstelling, een collectieve inkoop van
verduurzamingsmaatregelen organiseren.

Als de aanmeldbrief bij u is bezorgd, kunt u, geheel los van de informatie-avond, een afspraak maken
met Susteen voor de opname van uw woning (het is immers kosteloos voor u), maar als u vóór dat u
opdracht geeft of als u een afspraak heeft gepland maar alsnog tussentijds meer informatie wilt
ontvangen voorafgaand aan de opname, dan is daar op 19 juni 2023 de mogelijkheid toe. Om 19.30
uur komen vertegenwoordigers van Susteen naar De Glind om een toelichting te geven. De
bijeenkomst zal vermoedelijk in de Dorpskerk worden gehouden, maar daarover wordt u nog
geïnformeerd en uitgenodigd