Denk in de kleur van je hart
Vredesweek 2021
We mogen weer samenkomen! Natuurlijk met het in acht nemen van de Coronamaatregelen.
De scholen in Achterveld en De Glind hebben al aan het onderwerp gewerkt. Ze hebben nagedacht over wie er in de klas, op school, in de buurt, in het dorp en zelfs in de wereld niet gezien worden door ons. Wie in het donker staat, omdat hij of zij anders is dan wij.  En hoe licht ervoor kan zorgen dat iedereen wel gezien wordt hoe of wat hij of zij ook is.
De scholen hebben hiervoor een pakket gekregen van de commissie. Hiermee zijn ze aan het werk gegaan. De resultaten van hun werk zullen te zien zijn in de St Jozefkerk tijdens de korte viering. Deze viering zal geleid worden door pastoraal werker Fred Kok en dominee Mieke Groen. De liedjes in de viering zullen gezongen worden door het kinderkoor De Vlindertjes. Na de viering krijgt iedereen buiten een lampion en lopen we met elkaar naar De Glind.
In De Glind sluiten we af op het grasveld bij de kerk en als het weer het toelaat, is er dan koffie en limonade voor de wandelaars.
We hopen dat er veel kinderen en ouders mee zullen doen.
De Commissie Oecumenische Vieringen