De gemeenteraad van Leusden heeft op 29 juni 2023 de uitvoeringsagenda van het mobiliteitsplan opgesteld. Hierin is de herinrichting van de Postweg opgenomen. De raad vindt dat er snel maatregelen getroffen moeten worden om de weg veiliger te maken voor fietsers.

Op woensdagavond 7 februari willen zij graag met de aanwonenden van de Postweg en de inwoners van De Glind ervaringen ophalen en met elkaar van gedachten wisselen over knelpunten, kansen en mogelijke oplossingsrichtingen.

U bent welkom op woensdag 7 februari 2024 om 19.30 uur in Pannenkoekenhuis De Glind. Aanmelden is gewenst, uiterlijk 4 februari per e-mail naar gemeente@leusden.nl.