De aanwonenden en inwoners van De Glind hebben per post een brief ontvangen met hierin een uitnodiging voor de presentatie over de herinrichting van de Postweg naar Leusden.

In deze bijeenkomst zal de projectleider en het adviesbureau de verkeersstudie met de 4 varianten presenteren. Waarna er gelegenheid is om deze met elkaar te bespreken.

U bent van harte welkom op maandag 22 april om 19.30 uur in Groot Zandbrink aan de Postweg 2 in Leusden.

Aanmelden voor 14 april via mail: gemeente@leusden.nl

Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Leusden.