Op donderdag 14 maart vindt om 13:00 uur een online talkshow plaats over dit thema onder leiding van Sanne Roemen. Daarin komen experts aan het woord die ruime ervaring hebben met de verduurzaming van kleine kernen en buitengebied.

Johannes Lankester (coördinator van Netwerk Duurzame Dorpen) komt speciaal voor deze talkshow uit Friesland om zijn diverse ervaringen met dorpsverduurzaming te delen.

Tevens schuiven Jan Hofman (Stichting Duurzaam De Glind) en Ben Habets (gemeente Barneveld) van het dorp De Glind aan. In De Glind hebben bewoners het initiatief genomen voor een collectieve warmte-oplossing voor hun dorp.

Meer informatie en aanmelden https://wijkvandetoekomst.nl/agenda/talkshow-kleine-kernen-de-warmtetransitie/