Beste dorpsbewoners,

Graag willen we jullie uitnodigen voor een dorpsbijeenkomst op vrijdag 5 juli om 19.00 (inloop is vanaf 18.30) in de dorpskerk.

Onlangs is er een bijeenkomst geweest naar aanleiding van een incident in het dorp. Deze bijeenkomst, in het kader van ‘herstelrecht’ (een alternatief voor/naast het strafrechtproces), was voor de directe betrokkenen en werd gecoördineerd door de Eigen Kracht Centrale. De bijeenkomst was, ondanks de aanleiding, zeer goed en verbindend. Dit eerdere incident staat symbool voor onrust en gevoelens van onveiligheid in het dorp. Daarom willen we graag nogmaals een bijeenkomst organiseren voor alle inwoners in het dorp.

We realiseren ons dat het kort dag is en een drukke tijd met afsluitingen van het schooljaar en dergelijke. Toch hebben we de Eigen Kracht Centrale specifiek gevraagd om het voor de zomervakantie te organiseren. De zomervakantie een periode is waarin veel plezier wordt gemaakt, maar waar ook meer vrijheid is en ontmoetingen met de daaraan verbonden risico’s. Daarnaast willen we de tijd tussen de eerdere bijeenkomst en deze willen niet te lang laten, vanwege de actuele thema’s.

Ook deze bijeenkomst op 5 juli wordt georganiseerd door de Eigen Kracht Centrale. De bijeenkomst heet een zogenaamde: Eigen Kracht-conferentie. De Eigen Kracht Centrale geeft de volgende definitie voor een Eigen Kracht- conferentie:

Een Eigen Kracht-conferentie voor een groep, wijk of buurt is een bijeenkomst van mensen die voor een kwestie, probleem of conflict samen een plan voor een oplossing maken. De betrokkenen bespreken wat er aan de hand is en hoe dit iedereen raakt.
Stoom wordt afgeblazen, ideeën en praktische oplossingen worden aangedragen en zijn gericht op het maken van een plan dat werkt. Alle deelnemers zijn op een of andere wijze betrokken en zijn vaak bereid een bijdrage aan het plan te leveren.

Door het organiseren van deze bijeenkomst, met mogelijk nog vervolgbijeenkomsten, willen we bouwen aan een herstelklimaat waarbij openheid is over zaken die gebeuren, achterhaald wordt wat iedereen nodig heeft (wat zijn de behoeften?) en hoe we hier gezamenlijk aan kunnen werken. Naast dat de coördinatoren zorgen voor vertegenwoordigers van de verschillende partners/organisaties en partijen in het dorp is iedereen welkom om deel te nemen.

We nodigen je van harte uit op vrijdag 5 juli om 19.00 in de dorpskerk. Tot dan!

Op initiatief van de Rudolphstichting en Jeugddorp de Glind, in samenwerking met andere partners/organisaties en partijen in het dorp.

Steven Pengel en Marlin Pengel
Eigen Kracht Centrale