Al enige tijd is de Gemeente Barneveld bezig met de informatieverzameling voor de integrale cultuurvisie. Een van de onderdelen tijdens de informatieverzameling voor de integrale cultuurvisie van de Gemeente Barneveld is de serie cultuuravonden in de dorpskernen die we organiseren. Op deze avonden zijn inwoners, organisaties en iedereen die wil, van harte welkom om mee te praten. De gesprekken worden door Johan Boonekamp van de Creatie Krachtcentrale begeleid aan de hand van thema’s en concrete stellingen. Er komt per avond een verslag dat weer teruggekoppeld wordt aan de deelnemers. De avond wordt geopend door een lokaal talent, elke avond iemand anders. Aanmelden kan via cultuur@barneveld.nl

We hopen jullie op een van de avonden te zien! De laatste te bezoeken avond is op 2 november 2023 om 19.30 uur in de Emmauskerk in Barneveld.

Alvast bedankt. Vriendelijke groeten Maud van der Wouw mede namens Kim, Paul en Johan.