De Werkgroep Fondsenwerving

Geeft advies bij het doen van officiële aanvragen

Fondsenwerving aanvraag

In de Glindse Werkgroep Fondsenwerving (GWF) werken de Belangenvereniging, Rudolphstichting, Stichting Jeugddorp De Glind, Pluryn en dorpsbewoners samen.
Doel is Glindse vrijwilligers en Glindse (zorg)partijen helpen bij fondsenwerving. We werken samen om dorpsbrede sponsorprojecten op te zetten. En het is de plek waar we afstemmen wie wat doet, zodat we slimme combinaties kunnen maken, we geen dingen dubbel doen en iedereen doet waar hij of zij goed in is.

De Glindse Werkgroep Fondsenwerving is er voor het hele dorp en alle Glindse vrijwilligers. U kunt bij ons terecht op 4 gebieden:

Projecten De Glind

Dit kan van alles zijn: het gaat in ieder geval om projecten voor grotere groepen, waar meerdere partijen bij betrokken zijn/gebruik van kunnen maken. Een project gericht op kinderen, maar ook projecten gericht op recreatie of dorpslevendigheid. Zelf een idee voor een dergelijk dorpsbreed project, wij kunnen U helpen bij fondsenwerving.

Dorpsevenement

De Glindse Werkgroep Fondsenwerving is er voor dorpse vrijwilligers die een evenement organiseren. U kunt bij ons terecht voor:

Advies over fondsenwerving
Het doen van aanvragen bij vermogensfondsen
Een aanvraag bij de ‘dorpspot evenementen’*
Soms is het handig als wij als officiële instanties de aanvraag doen. We doen dit graag voor u.

Afstemming en uitwisseling

De Glindse Werkgroep Fondsenwerving is hét platform voor onderliggende afstemming op het gebied van potjes, subsidies, fondsenwerving. Zodat we niet allemaal bij dezelfde vermogensfondsen aankloppen en bijvoorbeeld het Buurtbudget van de gemeente Barneveld goed benutten en verdelen. Dus graag even laten weten als u als vrijwilliger of Glindse partij bezig bent/aan de slag gaat met fondsenwerving. Stuur ons e-mail.

Fondsenwerving aanvraag

  • Sleep bestanden hierheen of
    Toegestane bestandstypen: pdf, doc, docx.
    Graag ontvangen wij een korte beschrijving van het evenement of project. (Probeer in de omschrijving antwoord te geven op de vragen: wat ga je doen, waarom, voor wie, met wie, hoe ga je het promoten, wat gaat het kosten, hoe wil je dit geld bij elkaar brengen, welke tegenprestatie kun je leveren aan sponsoren).

Nieuws

Bekijk al het nieuws en weet wat er speelt in uw dorp De Glind.

Agenda

Weet waar en wanneer activiteiten plaatsvinden in De Glind.

Dorpsplan

Bekijk de visie van onze dorpsbewoners binnen en buiten de dorpskern.