Tijdens de Landelijke Opschoondag, de jaarlijkse grote voorjaarsschoonmaak, is ook in De Glind op verschillende plekken afval opgeruimd. Zaterdagmorgen 18 maart meldde zich een klein groepje vrijwilligers om aan de slag te gaan. De leeftijd van de deelnemers varieerde van 4 jaar tot 85 jaar. Het was mooi om te zien dat jong en oud(er), bewapend met prikstok en vuilniszak samen op pad gingen.
Gemeente Barneveld had ons voor de opschoonactie van nieuwe materialen voorzien; het was fijn werken met de nieuwe grijpers en afvalringen.

Zwerfafval staat in de top-3 van ergernissen blijkt uit een onderzoek. Veel van het afval dat op straat en in de natuur wordt gegooid vergaat niet, of doet er heel lang over. De niet natuurlijke materialen worden uiteindelijk piepkleine deeltjes die in de bodem en het water terecht komen en zo in ons voedsel komen.
In de bermen en slootjes van ons dorp lag er veel dat eigenlijk in de prullenbakken gegooid had moeten worden: blikjes, verpakkingen, plastic en glas maar ook veel vuurwerk en sigarettenpeuken.
Tijdens de afsluiting van de actie, onder het genot van een lekkere pannenkoek bij ‘ONS’, bleek dat men ook wel bijzondere vondsten had gedaan. Waar de één sokken (linker en rechter op verschillende plekken) vond, kwam een ander aanzetten met wieldoppen. En waren de kinderen blij met een (schoongemaakt) haarspeldje, een wieltje van Lego en een spinner.