Woningnood, niet alleen voor mensen!

In het afgelopen voorjaar vlogen er een kleine honderd jonge mezen en boomklevers uit de 14 nestkasten die ik de afgelopen jaren in de buurt van de Glindhorst heb opgehangen.
Vrijwel in alle kasten werd gebroed. Dat betekent dat er behoefte is aan woonruimte. Dus als de fauna je in je woonomgeving lief is, hang een paar nestkastjes op. Het is voor jezelf, maar vooral ook voor kinderen heel leuk om het hele broedproces in het voorjaar te volgen. Nog mooier als je er een kleine camera in monteert en elke dag de kinderen even mee laat kijken.
Bovendien slepen de vogels veel rupsen en insecten van o.a. de buxusmot en eikenprocessierups aan om hun hongerige jongen groot te brengen

Nu de herfst langzamerhand is begonnen is het tijd om de kastjes schoon te maken en de oude nesten weg te halen. De vogels gebruiken ze namelijk ook om in het koude seizoen beschut te overnachten en van rottend nestmateriaal houden ze niet.
Als je nestkastjes hebt hangen, controleer dan begin maart nog een keer of ze schoon zijn, dan is succes bijna verzekerd.
Op de foto hieronder: een nest met 8 jonge boomklevers.