Vorige week ontvingen alle inwoners van De Glind een uitnodiging van de werkgroep Wijk van de Toekomst. U bent uitgenodigd om mee te praten over een lokale warmtevoorziening.

Voor het voeren van de gesprekken is De Glind in zones verdeeld. Er is onduidelijkheid ontstaan over de gesprekken in/over het buitengebied. Bewoners uit het buitengebied kunnen aansluiten bij de gesprekken in zone 5 op 17 juni. Mocht u op deze datum niet kunnen, maar wilt u wel meepraten, geeft u dit dan aan in uw mail.

Opgave via: energie@barneveld.nl