Het Dorpsplatform is een openbaar overleg waarin bewoners en diverse organisaties uit De Glind, de politie en de gemeente Barneveld met elkaar kunnen bespreken wat er in het dorp speelt. De Belangenvereniging zit deze bijeenkomst voor. Uw inbreng wordt op prijs gesteld.
De volgende data voor 2022 zijn bekend en kunt u alvast noteren:

7 maart
13 juni
12 september
21 november

Het Dorpsplatform vangt aan om 20:00uur. De locatie voor dit overleg wordt in de uitnodiging van de Belangenvereniging bekend gemaakt.