Beste bewoner van De Glind,

Je hebt vast op de één of andere manier gehoord over de plannen met het voetbalveld. We willen je daar graag wat meer over vertellen. Wij zijn vereniging Ecowonen Midden Nederland, een groep mensen die graag in De Glind wil gaan wonen.

Met elkaar in De Glind
De gemeente Barneveld heeft onlangs positief gereageerd op ons principeverzoek om het project te mogen realiseren. Dat betekent dat de gemeente wil meewerken aan het plan en we verder kunnen met het proces.
We kunnen ons voorstellen dat het idee dat er op zo’n mooie open ruimte midden in het dorp ineens huizen komen, best even wennen is. Wij willen er echter alles aan doen om van dit nieuwe buurtje een integraal onderdeel van De Glind te maken.

Duurzame woningen zelf ontwikkelen
Hoe onze huizen er uit gaan zien, weten we nog niet. Vast staat wel dat we onze huizen op basis van de principes van duurzaam bouwen realiseren. In totaal worden er 31 huizen gebouwd. Daarvan zijn er 7 voor de Rudolphstichting, deze zullen worden verhuurd aan particulieren. Het zijn geen gezinshuis-woningen. Ons deel van het plan omvat dus 24 huizen. Ze zijn divers in grootte en prijs, met een woonoppervlak variërend van 60 – 150 m2. De huizen zullen waarschijnlijk in zes blokken verdeeld worden over het terrein.

Landschappelijke kwaliteit en veel groen
Groen staat bij ons hoog in het vaandel! Bijzondere aandachtspunten zijn de aansluiting met het dorp en de ‘zichtlijnen en openheid’ van het terrein. De huizen krijgen kleine privé tuinen; het grootste gedeelte van de tuin wordt gemeenschappelijk ingericht. We verwachten in de loop van volgend jaar met de concrete voorbereidingen voor de inrichting van het terrein te kunnen beginnen, en in de loop van 2024 te starten met de bouw van de huizen.

De toekomstige bewoners
Onze groep bestaat uit jonge gezinnen met kinderen, mensen van middelbare leeftijd en 60-plussers. Er zijn mensen die afkomstig zijn uit Barneveld, Amersfoort, Leusden, maar ook uit Drenthe, de Betuwe en Rotterdam. Tijdens het traject zijn er een paar Glindenaren geweest die interesse voor ons plan hadden, ze zijn uiteindelijk om persoonlijke redenen afgehaakt. Qua interesses en achtergrond is de groep heel divers, maar we houden wel allemaal van gezelligheid, wandelen in de natuur, kamperen en steken allemaal graag de handen uit de mouwen. De bewonersgroep is bijna compleet, maar er zijn nog enkele huizen beschikbaar voor jonge gezinnen.

Heb je vragen of wil je meer informatie?
We hebben een website (www.ecowonen.org) waar je meer informatie vindt; als je vragen of suggesties hebt, kan je het beste de website gebruiken om met ons in contact te komen. Ook willen we de bewoners van De Glind regelmatig over de voortgang blijven informeren: een vertegenwoordiger van onze groep woont de overleggen van het Dorpsplatform bij en ook de Belangenvereniging is al in een vroeg stadium bij de plannen betrokken. Maar we gaan ook graag persoonlijk met je in gesprek!

Hartelijke groeten, namens alle toekomstige bewoners,
Ria van Rooijen, voorzitter Ecowonen Midden Nederland