Al een aantal jaren hang ik in de omgeving Glindhorst/Schoonderbekerweg nestkasten op. Aanvankelijk om de vogelrijkdom in onze omgeving te stimuleren en intussen helpt het ook zijdelings mee aan de bestrijding van de eikenprocessierups. Blijkbaar is er een grote woningnood onder de kleine vogels en ook een rijk voedselaanbod, want elk jaar zijn ze allemaal bezet. Ik fotografeer alle kasten voor de jongen uitvliegen. Niet eerder trof ik daarbij in een kastje maar liefst 14 jongen aan, bijna klaar om uit te vliegen. Naast alle sombere berichten over de natuur toch weer een opsteker.