Wanneer in mei zwembad Splash opengaat, zijn er voor alle kinderen uit gezinshuizen en groepen zwemabonnenten beschikbaar.
Dit geldt ook voor hun verzorgers/gezinshuisouders en begeleiders van de groepen. Het bestuur van zwembad Splash en de samenwerkende organisaties Stichting Jeugddorp De Glind, Rudolphstichting en Pluryn hebben afspraken gemaakt over de afname van zwemabonnementen.
We zijn blij met deze samenwerking! Zo kunnen we de wens voor de zwemabonnementen vanuit de gezinshuizen positief beantwoorden en het zwembad kan rekenen op veel abonnementen! De abonnementen worden bekostigd uit de gelden van de zorginfrastructuur. Hieraan wordt bijgedragen door gezinshuisouders, zorgorganisaties en de Rudolphstichting. De abonnementen zijn ruim voor de opening van Splash, op 13 mei a.s., via de website www.zwembaddeglind.nl aan te vragen. Er wordt nu hard gewerkt aan de techniek en voorwaarden. Zodra alles klaar is om een abonnement aan te vragen brengen we jullie daarvan op de hoogte via sociale mediakanalen, website etc. Het is nog even wachten op zwemweer en de covid-19 ontwikkelingen, maar de abonnementen zijn alvast geregeld!

Op de foto staan Joost Verzijl (bestuur zwembad Splash) en Henk Jonker (directeur-bestuurder Stichting Jeugddorp De Glind). De foto is gemaakt door Myra Steens.