Op 4 mei is het dodenherdenking en staan we stil bij alle Nederlandse oorlogsslachtoffers die in Nederland of waar ook ter wereld zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog.
In verband met de nu geldende regelgeving vindt de 4 mei herdenking in De Glind dit jaar opnieuw in besloten kring plaats met enkele lokale vertegenwoordigers uit De Glind en gemeente Barneveld.

Programma:

Vanaf 19.20 uur: Verzameling klein gezelschap bij het monument aan de Postweg (in een tent aldaar, bij mooi weer in de open lucht).
19.30 uur:  Aanvang herdenking met woord van welkom door dorpsbewoner Kees van der Werf.
19.35 uur: Bijdrage wethouder Hans van Daalen over het thema van dit jaar: ‘Na 75 jaar vrijheid’!
19.45 uur: Kees van der Werf: “als de namen op het monument een gezicht krijgen”.
19.52 uur: Luiden van de klokken.
– Bloemlegging door de wethouder Hans van Daalen namens de Gemeente Barneveld.
– Bloemlegging namens alle dorpsbewoners De Glind door K. van der Werf samen met een van onze jonge generatie.
– Bloemlegging door E. de Jong en John Oldenburg namens de Rudolphstichting en oud dorpsbewoners De Glind.
19.58 uur: Last Post door Jacqueline Schimmel.
20.00 uur: 2 minuten stilte.
20.02 uur: Wilhelmus door Jacqueline Schimmel.
20.05 uur: Afsluitend woord door Kees van der Werf namens commissie 4 en 5 mei.