Beste dorpsbewoners,
Zoals we allemaal wel hebben waargenomen is de kinderboerderij al enige tijd aan een flinke vernieuwing toe en daar wordt momenteel ook hard aan gewerkt. Het gaat daarbij niet alleen om groot onderhoud aan terrein en opstallen, maar ook om een betere uitstraling en benutting van deze voorziening centraal in ons dorp.
In dat kader ontvangen we graag ideeën, tips en suggesties die helpen om dit doel te bereiken. Graag per mail sturen naar kvdwerf50@gmail.com en liefst vóór 20 oktober a.s.
Bij voorbaat dank voor jullie meedenken.
Kees van der Werf