In de Barneveldse Krant van 1 maart jl. verscheen deze tekst in de krant:

Pitch Lijsttrekkers Gemeenteraadsverkiezingen maandag 28 februari 2022.

De toekomst van De Glind draait écht niet alleen om jeugdzorg. Ook woningbouw, voorzieningen, verkeersveiligheid en duurzaamheid spelen de komende jaren een belangrijke rol. Die boodschap gaven bewoners en Belangenvereniging De Glind maandagavond mee aan de zeven politieke partijen, tijdens een verkiezingsavond. ,,De Glind is namelijk óók een gewoon dorp, dat signaal hebben we willen afgeven.’’ Dat zegt Bertha van den Berg namens de belangenvereniging. Op uitnodiging van deze vereniging, kwamen de zes lijsttrekkers én Jarne van Schaik, de nummer twee van de VVD, naar dorpscentrum de Glindster. ,,We hadden ze gevraagd om per partij een ‘pitch’ van een paar minuten te houden, een verkooppraatje richting de inwoners van De Glind, om te horen waarom we op een bepaalde partij zouden moeten stemmen. Nou, dat bleek een schot in de roos, want alle partijen waren enthousiast en het leverde een mooie politieke avond op.’’ Na de zeven ‘pitches’ volgde een open gesprek waar alle aanwezigen aan konden deelnemen. ,,We hebben bewust niet gekozen voor een debat met stellingen, we wilden gewoon vrij met elkaar praten over verschillende thema’s die leven in het dorp.’’

WINDMOLENS De nadruk in die discussie lag wat de belangenvereniging betreft in het verbreden van de visie over De Glind. ,,In eerste instantie wordt ons dorp vooral beschouwd als het jeugddorp, met een belangrijke functie op het gebied van jeugdzorg en met bijbehorende voorzieningen. Dat ís natuurlijk ook belangrijk, maar De Glind is óók een gewoon dorp, waar ook andere zaken spelen.’’ Zo is tijdens de avond gesproken over duurzaamheid en meer specifiek de vrees die er leeft op het gebied van windmolens. “Er liggen hier drie gemeenten om de hoek (Scherpenzeel, Leusden en Woudenberg, red.) die misschien straks wel windmolenplannen hebben waar wij last van krijgen.’’

SLUIPVERKEER Een heel andere zorg die er leeft, is de toenemende problematiek met sluipverkeer dwars door het dorp, met gevaarlijke situaties op met name de Postweg en de Schoonderbekerweg tot gevolg. ,,Zodra er ergens vlakbij aan de snelwegen gewerkt wordt, zoals nu ter hoogte van Hoevelaken, merken wij dat in de ochtend- en avondspits direct’’, zegt Van den Berg. ,,Hoe we het sluipverkeer kunnen oplossen, weet ik niet, maar laten we in ieder geval zorgen dat dit probleem politiek op de kaart staat, zodat vervolgens over maatregelen nagedacht kan worden. Vooral voor een dorp met zo veel kinderen, is verkeersveiligheid van groot belang.’’


WONINGEN Woningbouw is ook een belangrijk thema. Ook daarover spraken dorpsbewoners en politici maandagavond. ,,Wij willen als dorp groeien en er dan vooral voor zorgen dat er voldoende mogelijkheden zijn voor eigen inwoners om hier te blijven wonen’’, zegt Van den Berg. ,,In ons dorpsplan staat ook niet voor niets het uitgangspunt dat er de komende tien jaar zo’n dertig reguliere woningen bij moeten komen. Bijvoorbeeld voor starters en senioren die in het dorp willen blijven wonen, maar ook voor gezinshuisouders die al jarenlang in De Glind wonen en stoppen met hun werk. In principe moeten ze dan het gezinshuis verlaten.’’ W oningbouw is ook van belang om het dorp leefbaar te houden en voorzieningen in stand te houden, vervolgt Van den Berg. ,,Denk alleen al aan de Prinses Beatrixschool.’’ Dat er momenteel plannen liggen voor een ecowijk in De Glind, op het voormalige voetbalveld, is volgens de belangenvereniging in principe niet verkeerd. ,,Maar wat ons wel verontrust, is dat dit project buiten ons om werd gelanceerd en dat het merendeel van de woningen straks bewoond zal worden door mensen van buitenaf. Wat wij de politiek vragen, is zekerheid dat náást dit project voldoende ruimte overblijft voor reguliere woningen, én dat men het dorp en de belangenvereniging beter weet te vinden als gesprekspartner.’ 
Al met al was Belangenvereniging De Glind tevreden met de opkomst en de discussie. ,,We hebben De Glind politiek even weer op de kaart gezet, daar ging het om. En het bleek dat we als enige dorp in de gemeente op deze manier alle politieke partijen hadden uitgenodigd.’

Wouter van Dijk