De Informatiebijeenkomst van 6 september 2023 door Stuurgroep Duurzaam De Glind  is uitgesteld naar 2 oktober 2023 om 19.30 uur in de Dorpskerk. De eerste reden is, is dat Susteen door een veelheid van aanvragen nog niet in de gelegenheid geweest om rapportages op te leveren en er daardoor ook nog geen beeld is van resultaten die we met jullie zouden kunnen delen. Verder verwachten wij als stuurgroep vóór half september een reactie van het ministerie van BZK over het verzoek om de eerder verleende subsidie te mogen behouden, ondanks het feit dat het warmtenet, waarvoor de subsidie oorspronkelijk is verleend, niet haalbaar blijkt te zijn.

Oproep

De stuurgroep wil graag in contact komen met inwoners die op het punt staan om aan de slag te gaan met verduurzaming, of bezig zijn om binnen afzienbare tijd maatregelen te treffen. Vragen, opmerkingen, meldingen kunt u  bij ons kwijt!  Wilt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief van de stuurgroep of wilt u melden dat u voornemens bent om maatregelen te treffen? Mail naar: duurzaamdeglind@gmail.com

Het bestuur van Stichting Duurzaam De Glind wordt gevormd door een aantal inwoners, een vertegenwoordiger van de Rudolph Stichting en een vertegenwoordiger van de J.H. Donnerschool. Het bestuur werkt samen met de gemeente Barneveld en De Warmte Transitie Makers aan het verduurzamen van het dorp. Binnen de Stuurgroep zijn diverse thema-werkgroepen actief. Stuurgroepleden: Klaas Beens, Pieter Jeen de Boer, Ben Habets , Jan Hendrikse, Jan Hofman, Ferdinand Noorlander, Sjaak van Ophem en Bart Schenk

De stuurgroep kunt u bereiken via duurzaamdeglind@gmail.com

De informatie staat ook hier