Glindster is het multifunctionele dorpsgebouw van De Glind met horeca, zalen, culturele sport- en kantoorfaciliteiten. Glindster kent een groot aantal gebruikers: de horeca van ‘ONS’, Beatrixschool, Donnerschool, Gemeente Barneveld, PKN gemeente De Glind-Achterveld, Stichting Jeugddorp De Glind (vrije tijds team, kantoorfunctie), Rudolphstichting (kantoorfunctie), Dansschool Lak en diverse groepen (jeugd en bewoners).
Elk jaar stelt Rudolphstichting de bewoners en gebruikers op de hoogte van de inspanningen voor en de opbrengsten van Glindster.

Glindster is in 2020, door de maatregelen om het Corona-virus te bestrijden, veel minder intensief gebruikt. Het gebouw en de exploitatie valt onder de verantwoordelijkheid van Rudolphstichting. De exploitatie van Glindster kent, zoals meer dorpscentra, over het algemeen al een negatief exploitatieresultaat.
Glindster (Rudolphstichting) ontvangt geen reguliere (jaarlijkse) exploitatie subsidie van de gemeente Barneveld. In 2020 ontvingen we echter, net als andere zelfstandige dorpshuizen uit de regio, steun van de gemeente Barneveld vanwege achterblijvende inkomsten (zaalverhuur) door corona.

De Rudolphstichting hecht veel belang aan het bestaan en het gebruik van deze collectieve dorpsvoorziening en investeert daar dus ook in. Rudolphstichting investeerde afgelopen jaren in verduurzaming van het pand, in totaal een investering van ruim € 200.000. De impact van de verduurzamingsmaatregelen wordt al mooi zichtbaar. Er is een aanmerkelijke reductie van het gas- en elektraverbruik, en dus een kostenbesparing.
Inmiddels zijn we bezig met de 3e fase van de verduurzaming. Deze is gericht op een verdere optimalisatie van het verwarmings- en ventilatiesysteem en warmwatervoorziening voor de douches en het aanbrengen van Ledverlichting in het resterende deel van het gebouw.

NEGATIEF EXPLOITATIE RESULTAAT GLINDSTER 2020
In 2020 kende Glindster een negatief exploitatie resultaat van € 30.000 (negatief exploitatieresultaat 2019 was €50.000).