Op eerste kerstdag, zondag 25 december, vieren we met elkaar het feest van Jezus’ geboorte, van het Licht in ons donker. Thema is: ‘Van wie is Hij er één? Van wie krijgt Hij iets mee? Na twee jaar online kerst vieren, hopen we weer ‘allen tezamen’ te komen. Wat een feest! Het wordt extra feestelijk door de muzikale inbreng van Jacquelien en Marjolein Schimmel op bugel en trompet, en organist Erik van Veelen. En het verhaal wordt gespeeld door kinderen! Deze zondag is er dus geen kindernevendienst, maar wel crèche.
We nodigen jullie allemaal uit om er bij te zijn!
25 december, Dorpskerk de Glind
Om 9.50 uur beginnen we met samenzang. De viering begint om 10.00 uur.
Voor meer info zie www.dorpskerkdeglind.nl