Vorige maand deelden we enthousiast onze plannen voor de herstart van KOM BINNEN, op woensdagmiddag in de kerk. Helaas vielen ze samen met een opleving van corona, nieuwe maatregelen etc. Om KOM BINNEN echt een kans te geven hebben we ander weer en andere omstandigheden nodig.
Daarom is besloten dat er tot aan de voorjaarsvakantie (begin maart) geen KOM BINNEN is.
We houden een winterstop.
In het voorjaar hopen we dan de deuren op woensdagmiddag weer open te zetten.