Rond de Glind ligt een prachtige wandelroute: het Klompenpad met de naam Glindhorsterpad. Deze wandelroute biedt naast kennismaking met de omgeving ook inspiratie in de vorm van verhalenpalen en kunstzinnige objecten. Het Klompenpad rond De Glind is in de afgelopen periode opgeknapt en aangepast. Met het verleggen van het Glindhorsterpad is ter hoogte van de Boshuisweg de laatste verhalenpaal geplaatst. De wijsheid daarop gaat over tamme kastanjes, heel toepasselijk, want de Boshuisweg staat bekend om zijn ‘Kastanjelaantje’.
In 2015 werd gestart met het plaatsen van verhalenpalen, te herkennen aan de witte eenhoorn bovenop. Mei 2021 is de serie wijsheidsverhalen compleet gemaakt.

Verhalenpalen in De Glind
Het project ‘Verhalenpalen’ is een initiatief van OUDERS VAN WAARDE. De bijzondere palen zijn op initiatief van Werner van Katwijk geschonken door de Jacob van Katwijk Fundatie.
Werner van Katwijk: ‘De verhalen op de palen zijn korte wijsheidsverhalen die een relatie hebben met de wijsheid en vaardigheden die nodig zijn bij het opvoeden van kinderen. Daarom passen de palen goed in Jeugddorp de Glind waar uithuisgeplaatste jongeren een veilig thuis wordt geboden. Het zijn verhalen met een betekenis voor jong en oud.’ Van Katwijk kent het dorp goed, van 2014 tot 2018 heeft hij in De Glind gewerkt aan maatschappelijke en educatieve projecten zoals leeskisten voor gezinshuisouders, een boekenmarkt en een dag voor jonge mantelzorgers. Ook is hij de aanjager geweest van de verduurzaming van het dorp en de daarbij behorende Regenboogstrategie.

Meer over het –vernieuwde- Klompenpad rond De Glind
Het Glindhorsterpad is een rondwandeling van tien kilometer door het mooie buitengebied van De Glind. Wandelen langs boerenerven, door weilanden, over het bekende Melissenpad met allerlei kunstzinnige landbouwattributen, langs verhalenpalen en natuurlijk door de prachtige omgeving.
De wandelaar leert onderweg de geschiedenis van De Glind, het jeugddorp, kennen. Men loopt door fraaie stukjes zoals de Glinstertuin, fruittuin Trés Jolie en langs de historische boerderij Burgstede. Een van de pareltjes is de Moorsterbeek, dat door het waterschap en de Rudolphstichting natuurvriendelijk is ingericht voor de zeldzame kamsalamander.

De route is recent vernieuwd. Actuele routenavigatie en informatie over landschap en cultuurhistorie is beschikbaar via de Klompenpaden app en in een vernieuwde folder. Een nieuwe kaart is te downloaden via de website www.klompenpaden.nl.