Naar aanleiding van een aantal overlastsituaties in De Glind is afgesproken met wijk BOA Fred Grootveld dat de komende periode zowel de Politie als de BOA’s preventief meer aanwezig in De Glind zullen zijn. Tijdens de reguliere surveillance wordt De Glind wat vaker meegenomen.

Voor het melden van overlastsituaties kunt u het beste contact opnemen met de wijkagent of wijk BOA. Voor De Glind zijn Mark van Voorthuizen (wijkagent) en Fred Grootveld (wijk BOA) het eerste aanspreekpunt.
Via de website van de Politie kunt u contact leggen met de wijkagent. De wijk Boa kunt u bereiken via F.grootveld@barneveld.nl

Voor het telefonisch melden van acute overlast situaties kun je het algemene telefoonnummer van de politie bellen 0900-8844.
Bij spoed of gevaar bel 112.

Het is belangrijk dat overlastsituaties worden gemeld bij de Politie en/of de BOA!