Er kan weer volop buiten gespeeld worden in De Glind. Bij de Glindhorst ter hoogte van Schoonderbekerweg 45  en naast de J.H. Donnerschool zijn nieuwe speelplekken ingericht. De inrichting hiervan is samen met de bewoners van de buurt bepaald. Meer informatie kunt u vinden op  www.barneveldveld.nl/speelkaart.