Naast het oude gebouw ‘De Akker’ aan de Postweg 15, achter de Prinses Beatrixschool, verschijnt een nieuw gebouw. Het oude gebouw, dat er nu nog even staat, is al vanaf 1971 in gebruik als verenigingsgebouw van de Hervormde Kerk Barneveld. Het is aan vervanging toe.
Het huidige ‘buurthuis’ heeft een bijzondere geschiedenis. Twee arbeiderswoningen van pioniers die in de Noordoostpolder werkten, hadden hun dienst bewezen. De woningen werden daar gestript en in De Glind weer opgebouwd. Aan de indeling werd wel wat gesleuteld. In De Glind kregen de voormalige woningen zo een tweede leven; het verenigingsgebouw bracht in de jaren die volgden vele inwoners uit De Glind en omstreken bijeen.

In oktober 2018 was de start van het proces om de wens voor een nieuw gebouw in vervulling te laten gaan. Het college van kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente daagde de werkgroep van De Akker uit om een streefbedrag van 40.000 euro bijeen te brengen. Hiermee kon de werkgroep het draagvlak voor de nieuwbouw aantonen en daarna zou de Hervormde gemeente verder de kosten voor de bouw voor hun rekening nemen. De werkgroep uit De Glind zorgde door middel van de verkoop van rollen snoep en fruitbomen (actie ‘Vruchten voor de Akker”) en door giften en sponsorgelden voor het benodigde geld. Binnen 5 maanden was het benodigde bedrag binnengehaald. Het heeft nog wel even geduurd voordat de nieuwbouw, inmiddels op eigen grond, kon starten. Zojuist, anno 2022, is de bouw gestart.

Het is de wens van de werkgroep om het nieuwe verenigingsgebouw begin april te kunnen openen. Zodat het in gebruik genomen kan worden als er tijdens een feestweek vanwege het 100-jarig bestaan van de Prinses Beatrixschool activiteiten zullen worden georganiseerd.
Als wij (van de redactie) de bouwplaats betreden, treffen wij daar Willem van Driesten, Kerkrentmeester van de kerkraad. Hij geeft aan dat het gehele proces hem “een warm gevoel” geeft. Boeren en bedrijven uit de buurt bouwen hier samen vandaag wat moois.
Terwijl er op deze zaterdag met man en macht wordt gewerkt, is binnen in het oude gebouw de lunch klaargezet. Werken maakt hongerig.

Het nieuwe verenigingsgebouw, met haar afmetingen van 10 bij 20 meter, zal straks een fijne ontmoetingsplek worden. Waar jong en oud(er) activiteiten kunnen doen, iedereen welkom is en zich thuis mag voelen.
Vandaag, zaterdag 22 januari 2022, is het hoogste punt al bereikt. Iedereen is van harte welkom om alvast even om het hoekje te komen kijken.

Meer informatie: contactpersoon namens de werkgroep is Jannet Methorst.