De Belangenvereniging wil allereerst iedereen het beste wensen voor 2022. Daarnaast geven wij u een update over de geplande Nieuwjaarsreceptie.
Voorgaande jaren organiseerde de Belangenvereniging samen met de ZOO partners (dit zijn: de zorgorganisaties, Rudolphstichting, Donnerschool en de Beatrixschool) een Nieuwjaarsreceptie. Deze was bedoeld voor alle kinderen en volwassenen die wonen en werken in De Glind.
We hadden zo gehoopt dat we dit jaar elkaar weer zouden kunnen ontmoeten en proosten op het nieuwe jaar, maar gezien de geldende maatregelen kan de Nieuwjaarsreceptie niet doorgaan. We vinden dit oprecht jammer en zullen andere manieren van ontmoeting en betrokkenheid gaan onderzoeken.
We willen met een alternatief komen om elkaar te kunnen zien en spreken. Er zijn ideeën om in het voorjaar of voor de zomer 2022 een dorpsfeest of ander event te organiseren.
We houden jullie op de hoogte via deze website en de nieuwsbrief!

Met vriendelijke groet,
ZOO Partners en Belangenvereniging  De Glind