Beste dorpsgenoten,
Het waren een paar prachtige dagen voor wie van vorst, ijs en schaatsen houdt. Eindelijk kwam er een weekje voorbij met echte winterse taferelen en konden we genieten van het ijs op de speelvijver. De ijsvloer was natuurlijk door de sneeuwval minder mooi dan we hoopten, maar dankzij het feit dat iedereen netjes van het ijs gebleven is tot de openstelling was het toch van redelijke kwaliteit. Intussen voelt het al weer voorjaarsachtig aan en we gaan er van uit dat er deze winter geen echte vorstperiode meer komt.
Inleveren geleende schaatsen
Daarom vragen we jullie om de geleende schaatsen de komende dagen weer schoon en compleet in te leveren bij de familie Kok. Dat gaat op dezelfde manier als bij de uitleen: Even een appje naar Henny Kok (06 20888715) en u ontvangt dan van haar een tijdstip waarop dat kan. Bij inlevering van het materiaal krijgt u de borg van 5 euro per paar schaatsen terug.
In de praktijk blijkt bij de inlevering dat soms reparatie, vervanging van onderdelen en onderhoud aan de schaatsen nodig is. Gerard en Henny Kok verzorgen dat geheel belangeloos, maar omdat we dit jaar geen entree inkomsten hebben is een gift aan het ijsbaancomité om de kosten te dekken uiteraard altijd welkom.
Tot slot
We hopen natuurlijk dat het volgend seizoen minstens een herhaling oplevert van deze schaatsdagen. Als het Coronavirus dan onder controle is hebben we veel vrijwilligers nodig die willen helpen o.a. met het sneeuwvrij maken van het ijs en de bemensing van het Koek en zopiehok. Ruim voor het volgende winterseizoen komen we daarover nog wel bij u terug.
Voor nu wensen wij jullie allenmaal een prachtig voorjaar.

Het IJsbaancomité,
Gerard en Henny Kok, Monique Gosgens, Nick Evers, Cees van den Heuvel en Kees van der Werf