Door een goede samenwerking tussen Stuurgroep Duurzaam De Glind, gemeente Barneveld
en De Warmte Transitie Makers (DWTM) heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken besloten
dat de eerder toegekende PAW-subsidie kan worden behouden! Daar zijn we uiteraard erg blij
mee! Tegelijkertijd werpt dit ons weer terug op de oorspronkelijke opgave: Proeftuin
Aardgasvrije Wijk. In de begeleidende brief van het ministerie werden wij daar nogmaals helder
op gewezen: de subsidie moet worden ingezet om het dorp zoveel mogelijk aardgasvrij of
‘aardgasvrij-ready’ te laten functioneren.

Hierbij de Nieuwsbrief-7-inwoners-Duurzaam-De-Glind-energie-Barneveld