Zoals iedereen meegekregen heeft zijn de corona regels op dit moment zo dat we langzaamaan weer bij elkaar kunnen komen en op een normale manier kunnen overleggen met elkaar.
Gezien het bovenstaande kunnen we weer een algemene ledenvergadering (ALV) houden. Door corona moesten we het geheel uitstellen.
Nu zal de ALV gehouden worden op 27 oktober.
Verder in deze nieuwsbrief van de Belangenvereniging te lezen, de zaken waar we mee bezig zijn en voortgang hiervan in de afgelopen periode vanuit de verschillende commissies; o.a. wonen, leefomgeving, duurzaamheid, infra en veiligheid. Daarnaast informatie over het proces van de nieuwe omgevingsvisie en omgevingswet vanuit de gemeente Barneveld.

Lees hier de Nieuwsbrief_BLV_oktober 2021