Zoals iedereen meegekregen heeft, zijn de coronaregels op dit moment zo dat we langzaamaan weer bij elkaar kunnen komen om te overleggen.
De Belangenvereniging heeft daarom besloten om onder deze omstandigheden weer een algemene ledenvergadering (ALV) te houden op 27 oktober a.s.
In de nieuwsbrief van de Belangenvereniging kunt u lezen waar de verschillende commissies (o.a. wonen, leefomgeving, duurzaamheid en veiligheid) zich mee bezig gehouden hebben. Ook wordt u geïnformeerd over het proces van de nieuwe omgevingsvisie en omgevingswet vanuit de gemeente Barneveld.

Lees hier de Nieuwsbrief_BLV_oktober 2021