Ingezonden door de Belangenvereniging / Tijdens de stemmingsvergadering van 2 november jl. is het bestuur met steun van de leden uitgebreid naar negen personen en zijn de voorgedragen bestuursleden benoemd.
Het bestuur is blij met de steun vanuit de inwoners van De Glind en gaan met frisse moed de belangen van het dorp en haar inwoners vertegenwoordigen en met jullie in gesprek om te peilen wat er leeft.

Klik hier voor de nieuwsbrief Belangenvereniging december 2020.

Tot slot wenst het bestuur jullie allen een gezond en voorspoedig 2021.