Beste mensen van De Glind,
De J.H. Donnerschool wil twee tijdelijke leslokalen voor maximaal 1 jaar op het plein plaatsen. De J.H. Donnerschool wil groeien in kwaliteit en aanbod. De ambitie is niet om een zo’n groot mogelijke school neer te zetten.
Elk talent, elk mens telt op de school. Juist ook voor kinderen en jongeren waar het leven nu eenmaal minder voorspoedig is verlopen. Vanuit ‘Dorpsplan 2020-2030 Elkaar de Ruimte’ is de behoefte uitgesproken om ook jongere kinderen vanaf 4 jaar op de J.H. Donnerschool onderwijs te laten volgen. Wij zijn trots dat sinds 2022-2023 kinderen vanaf 5 jaar op de school zitten en vanaf augustus 2023 kinderen van 4 jaar. Een belangrijke doelstelling in het dorpsplan, kleuters met specifieke ondersteuning op school in De Glind, is daar mee gehaald.
Mede vanwege de uitbreiding met de kleutergroepen is er behoefte aan meer lokalen. Voor het jonge kind is een speellokaal verplicht. De gymzalen in De Glindster zijn daar niet op ingericht en niet dagelijks beschikbaar. Ook zijn er kleinere groepen in het so en in het vso met specifieke arrangementen om daarmee gespecialiseerde ondersteuning in te zetten. Daar zijn kleinere klassen voor nodig.
Vandaar dat een aanvraag is ingediend voor de plaatsing van twee noodlokalen op het plein voor maximaal één jaar. Het is niet toegestaan om langer dan 1 jaar de lokalen te laten staan, omdat zij daar niet op ingericht zijn én omdat de vergunning voor één jaar wordt afgegeven.
Voor de jaren erna is een definitieve oplossing nodig. Er zijn al schetsen gemaakt voor een uitbreiding van het huidige schoolgebouw. Maar toen kwam het nieuws dat de Beatrixschool wordt opgeheven. De bestemming van de Beatrixschool is onderwijs. Vandaar dat er komend schooljaar onderzocht wordt of een deel van de J.H. Donnerschool daar gebruik van kan maken. Het zou immers kapitaalvernietiging kunnen zijn om geen gebruik te maken van deze school, want de gemeente heeft ook in de Beatrixschool geïnvesteerd. Het komend schooljaar worden plannen gemaakt om te kijken welke mogelijkheden er zijn. Het is nog niet rond, maar we zijn in gesprek met diverse partijen.
De schetsen van de tijdelijke voorzieningen hangen in de centrale hal van de school. In voeg deze bij in de bijlage. Komt u gerust kijken hoe de tijdelijke lokalen eruit komen te zien.
Uiteraard kunt u contact opnemen met een locatiedirecteur of met ondergetekende voor vragen en/of opmerkingen:
Locatiedirecteur VSO De Glind: Dhr. W. (Wouter) van de Hoef: hoef@donnerschool.nl
Locatiedirecteur SO De Glind: D.J. (Dirk Jan) de Jong: jong@donnerschool.nl
Directeur-bestuurder Stichting J.H. Donnerschool: J.J.W. (Jan) Hofman: hofman@donnerschool.nl

Jan Hofman (Directeur-bestuurder)