Zondag 26 juni mogen we weer samen vieren. Samen, dat is met mensen van de geloofsgemeenschap uit Achterveld en de gemeente uit De Glind en Achterveld, maar natuurlijk ook met iedereen die dit met ons wil meevieren.
Als alles goed gaat en we mooi weer hebben, kunnen we opnieuw met elkaar de jaarlijkse openluchtviering  houden. Deze speciale viering heeft de afgelopen twee jaar geen doorgang kunnen vinden. Het zal na deze lange periode een mooie ontmoeting worden.
Het thema zal zijn: ‘’Oei.. Ik groei?!’. Groeien doen we allemaal, maar de vraag is: ‘hoe groeien wij, wat betekent dat voor onszelf en voor de ander, zijn wij als een boom geworteld in goede aarde’ en ook ‘krijgen en geven we onszelf en de ander de ruimte om te groeien?’.
Dit thema is vooral ook van belang voor alle leerlingen uit groep 8 die naar het vervolgonderwijs gaan. Zij groeien door van leerling op de basisschool naar de ‘middelbare’. Zij komen voor nieuwe uitdagingen en hoe groeien ze dan verder. We willen met elkaar hiermee bezig gaan.
De viering zal worden voorgegaan door pastor Fred Kok en predikant Mieke Groen. De Vlindertjes en DWS zullen hun medewerking verlenen. De viering zal om 10:00 uur aanvangen op het plein voor de Dorpskerk De Glind.
Denkt u er om een stoel mee te nemen, zodat u lekker buiten kunt zitten?
We hopen op mooi weer en een mooie viering. Mocht het toch regenen, dan gaan we naar binnen in de kerk.