Onderzoek naar woonwensen in de gemeente Barneveld

Deze week start een groot onderzoek naar woonbeleving en woonwensen. In de gemeente Barneveld krijgen zo’n 6.000 zelfstandige huishoudens en 1.500 thuiswonende jongeren vanaf 18 jaar een uitnodiging om mee te doen aan het onderzoek. De woonbeleving en woonwensen zijn voor de gemeente Barneveld en Woningstichting Barneveld belangrijke input voor het woonbeleid in de komende jaren.

Er is sprake van een groot tekort aan woningen. In Nederland moeten we 900.000 woningen bouwen. Het liefst vóór 2030. Ook in de gemeente Barneveld is er veel vraag naar betaalbare woningen. Starters die op zoek zijn naar een woning komen er bijvoorbeeld lastig tussen. Of ouderen kunnen niet in het dorp blijven waar ze al hun hele leven zo prettig wonen. Maar hoeveel woningen moeten we dan precies bouwen? Waar doen we dat? En wat voor woningen moeten dat dan zijn?
Allemaal vragen waar de gemeente Barneveld en Woningstichting Barneveld mee aan de slag willen gaan. In het onderzoek worden vragen gesteld over hoe het wonen in de wijken en dorpen binnen de regio wordt ervaren, en waar behoefte aan is op de woningmarkt. De resultaten worden gebruikt om nieuw woonbeleid te maken. Daarin wordt bijvoorbeeld vastgelegd hoeveel en welke soort woningen de komende jaren moeten worden gebouwd. Of welke aanpassingen en verbeteringen in de woonomgeving wenselijk zijn. De woonbeleving en wensen van inwoners zijn erg belangrijk om daarbij de juiste keuzes te maken.
De gemeente Barneveld en Woningstichting Barneveld werken samen aan dit woonwensenonderzoek. Bureau Companen uit Arnhem voert het onderzoek uit. De resultaten worden in het tweede kwartaal van dit jaar bekendgemaakt.

Meedoen aan het onderzoek
Ook voor inwoners die geen persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen, is het mogelijk om mee te doen aan het woonwensenonderzoek. De link naar de vragenlijst staat op www.barneveld.nl/woonwensen