Met het doorknippen van een lint door Noor en Luuk is de Peuteropvang bij de Prinses Beatrixschool in de Glind officieel geopend. Behalve de peuters, onze pedagogische medewerker Wilanda van Maanen, leerlingen en collega’s van de Prinses Beatrixschool en zakelijke relaties waren ook veel ouders aanwezig.

Daarna nam de directeur van de Prinses Beatrixschool, Erik Land, het woord. Hij heette iedereen welkom, complimenteerde de pedagogisch medewerkers van de locatie voor hun inzet en benadrukte hoe tevreden de peuteropvang is met de samenwerking met de basisschool.

Vervolgens was het tijd voor de opening. Er was een lint gespannen die de twee peuters, Noor en Luuk hebben doorgeknipt. Het doorknippen van een lint is nog best lastig en spannend, gelukkig hielp juf Wilanda. Aansluitend was er wat lekkers voor de kinderen en de andere aanwezigen, terwijl ze een rondleiding kregen door de nieuwe opvang.

Mocht u nog op zoek zijn naar een peuteropvang voor uw kind kunt u altijd contact opnemen met de school. De peuteropvang is op dit moment geopend op dinsdag en donderdag tussen 8.30 en 13.20 uur. Van harte welkom!