Op de Prinses Beatrixschool in de Glind wordt in september 2021 gestart met een peuteropvang. Een fantastische plek met een schitterende buitenruimte. Kersverse directeur Erik Land is blij met de ontwikkelingen: ‘Het heeft even geduurd en het was nog even spannend of het door kon gaan, maar gelukkig kunnen we starten!’

Als kinderen groter worden, groeit ook de wereld om hen heen. De peuteropvang is een avontuurlijke plek, gericht op de ontwikkeling van kinderen. Kinderen leren er sociale vaardigheden zoals; voor zichzelf opkomen, speelgoed delen, op je beurt wachten, samenspelen. Samen binnen spelen, in de kring zingen, bidden en luisteren naar een verhaal uit de Bijbel, gezellig eten en drinken, buiten op ontdekkingstocht, liedjes zingen of een spel doen, werken aan een thema. De peuteropvang is elke dag weer een feest. Plezier en opvoeding gaan eigenlijk hand in hand. ‘We leren kinderen bijvoorbeeld om naar de wc te gaan, maar ook om samen te delen. En we zorgen voor een herkenbare, vaste dagindeling.’

Land: ‘De peuteropvang biedt uw kind een goede voorbereiding op de basisschool. Daarnaast heeft de opvang ook voordelen voor de school: Het is een kans om de leerlingaantallen op de Prinses Beatrix gelijk te houden of misschien zelfs te laten groeien. Een win-win situatie dus voor ouders en school, maar bovenal voor de kinderen!’

De peuteropvang start vanaf september 2021 op dinsdag en donderdag van 8.00 uur tot 13.20 uur. Uw kind inschrijven kan via deze link:.

Meer informatie kan worden opgevraagd op school.