Stichting De Drieslag is van plan om in het voorjaar van 2021 bij de Prinses Beatrixschool te starten met peuteropvang. Vindt u het fijn als uw kind in een kleine groep en in een groene omgeving speelt en leert samen met andere kinderen? Dan is de peuteropvang in De Glind een goede keus!

We werken vanuit een protestants-christelijke identiteit en bouwen aan een vertrouwde omgeving waarin kinderen ontdekken dat ze waardevol en kostbaar zijn in Gods ogen. Uniek door de gaven en talenten die ze van Hem hebben ontvangen. Respect voor elkaar, hulp bieden aan anderen, eerlijkheid en openheid zijn belangrijke pijlers.
Ook willen we de kinderen optimaal voorbereiden op de basisschool. We werken volgens de laatste opvoedkundige-, ontwikkelings- en psychologische principes om de groei en ontwikkeling in goede banen te leiden. Groei die uniek is, want elk kind is anders!

Heeft u belangstelling? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met Marja Moggré (di. wo. do.) of Albert Strijker (di. do.). Dit kan telefonisch via nr. 0342-451458 of per mail: marja@pbsdeglind.nl of directie@pbsdeglind.nl.
In januari wordt bekeken of er genoeg belangstelling is om de peuteropvang te starten.